Utexamineringsstipendium

Sibelius-Akademins stödstiftelses utexamineringsstipendium kan sökas av en Sibelius-Akademins student som har avlagt examen inom målsatt tid. Den studerande är berättigad till stipendiet om hen utexamineras inom målsatt tid senast den sista december varje år. Man kan söka stipendiet efter utexaminering. Med utexamineringsdatum menas datumet för utfärdandet av examensbetyget.

Vem kan ansöka om utexamineringsstipendium?

Dekanen för Sibelius-Akademin har beslutat att ett stipendium som stöder utexamineringen kan sökas under åren 2024–2025. Den studerande har rätt till stipendiet om hen utexamineras inom målsatt tid före utgången av december varje år. Både kandidat- och magisterstuderande kan ansöka om stipendiet. De målsatta utexamineringstiderna enligt universitetslagen är:

  • Lång utbildning (kandidatexamen 3 år + magisterexamen 2,5 år): 5,5 år
  • Kort utbildning (magister): musikmagister 2,5 år och konstmagister 2 år

Utexamineringsdatumet är det datum då examensbetyget utfärdas. Utexamineringsdatumet är alltså inte den dag då examensbetyget har sökts eller då den sista prestationen som krävs för examen har genomförts.

Exempel: Den studerande slutför sina studier inom målsatt tid i juni 2024. Hen kan ansöka om ett utexamineringsstipendium i slutet av 2024. Utexamineringsstipendiet betalas ut på våren följande år, det vill säga 2025.

För att ansöka om ett utexamineringsstipendium behöver du ett uniarts konto. Du kan förlänga giltighetstiden av ditt konto genom att kontakta IT-Helpdesk.

Hur stora är utexamineringsstipendierna?

Stipendiets storlek varierar från år till år, eftersom det är kopplat till utvecklingen av marknadsvärdet på stiftelsens investeringar. Målet är dock att hålla stipendiets storlek oförändrad. Utexamineringsstipendiet betalas ut på våren.

Hur ansöker jag om ett utexamineringsstipendium?

Utexamineringsstipendier kan sökas i Aspicore-stipendiesystemet 2.12.2024-24.1.2025.

Mer information

Anni Pokki
Stödstiftelsens ombudsman
050 476 69 61
siba.apurahat@uniarts.fi