Sibelius-Akademins anvisningar för utbyte

Så här söker du till internationellt utbyte som studerande vid Sibelius-Akademin.

Kan jag ansöka om utbyte?

I regel kan du inleda ansökningsprocessen tidigast under det andra studieåret i kandidatskedet, varvid utbytet kan genomföras tidigast under det tredje studieåret. Att studierna framskrider enligt den planerade tidtabellen är en förutsättning för utbyte. Ett hinder för utbytet kan till exempel vara en förlängd studietid eller avsaknad av obligatoriska studieprestationer från första och andra årets studieplan.  

Studentutbytet ingår i Sibelius-Akademins examensutbildning, så studierna som avläggs vid utbytesskolan inkluderas i den individuella studieplanen (ISP).  Utbytesåret är inte ett extra studieår och inte heller ett sätt att förlänga studietiden. De terminer som används för utbytet förbrukar rätten till personlig instrumentundervisning i huvudämnet. Studeranden ska därför diskutera med ämnesledaren och/eller den ISP-ansvariga om både tidpunkten för utbytet och studieinnehållet under utbytet. Utbytesansökan kan inte skickas till målskolan utan ämnesledarens samtycke.  

Om man är tvungen att prioritera ansökningarna för något ansökningsmål, fattas beslutet av chefen för internationella ärenden på basis av riktlinjerna mellan skolorna och den prioritetsordning som studeranden angett i sin ansökan. Chefen för internationella ärenden hör vid behov ämnesledaren eller dekanen som stöd för prioriteringsbeslutet.

När ansöker man om utbyte?

Sibelius-Akademins interna ansökningstid för läsåret 2023–2024 är i januari 2023 oberoende av om utbytet ansöks för hösten 2023, våren 2024 eller hela läsåret. 

Fyll i en preliminär ansökan i Surveypal-systemet senast den 15 januari, varefter den ISP-ansvariga kommenterar ansökan med tanke på studieframgången. Därefter skall ämnesledaren förorda utbytesplanen. Den preliminära ansökan ska vara behandlad före utgången av januari.  

Tidig deadline: Montreal McGill University och Musik Akademie Basel

Dessa skolor har en tidig deadline. Kontakta byrån för internationella ärenden om du tänker söka till dessa skolor:  

  • Montreal McGill University: Ansökningsdeadline för höstterminen för magisterstuderande är den 1 december 2022 
  • Musik Akademie Basel: Ansökningsdeadline är redan den 31 januari 2023

Så här söker du till utbyte

Se till att din ISP är uppdaterad i Peppi-systemet och bekanta dig med olika utbytesmöjligheter 

Fyll i den preliminära ansökan

Fyll i blanketten med vilken man ansöker om ämnesledarens förordande för utbytesplanen.

Den professor/handledare som ansvarar för studierna förordar ansökningar från studerande och doktorander inom operautbildningen. I denna preliminära, interna ansökningsblankett för Sibelius-Akademin ska du skriva motiveringarna till utbytesplanen samt en preliminär plan för vilka studier/kurser som du planerar genomföra under utbytesperioden. I ansökan kan du skriva 1–5 av de mest intressanta målskolorna.

Ta reda på vilka studiemöjligheter målskolan erbjuder

Den studerande som planerar utbyte ska själv ta reda på vilka studiemöjligheter målskolan erbjuder på skolans webbplats. Om det är svårt att få reda på kursutbudet och/eller det inte finns några kurslistor, ska man i den preliminära ansökan ändå räkna upp de saker och inlärningsområden som du skulle vilja inkludera i ditt studieprogram under utbytesperioden.  Kontakta din ISP-ansvariga i god tid före mitten av januari och gå tillsammans igenom studiernas situation och planerna för utbytesstudierna.

Fyll i den skolspecifika ansökan

De egentliga ansökningsblanketterna som skickas till målskolorna behöver inte fyllas i ännu i januari (förutom för ovan nämnda skolor). Till de sökande som ämnesledaren förordar skickas i februari anvisningar per e-post om hur man gör egentliga, skolspecifika ansökningar och Learning Agreement. Skolspecifika ansökningar lämnas oftast in i det elektroniska ansökningssystemet, men till vissa skolor ska de skickas ännu som pdf-bilaga per e-post. 

 Den slutliga ansökan består i allmänhet av följande:

  • Utbytesprogrammets/skolans ansökningsblankett (i online systemet eller på papper) 
  • Study Plan-förslag (innehåller en lista över kursönskemål) som formar Learning Agreement 
  • Curriculum Vitae, en kort CV på engelska eller destinationslandets språk 
  • Letter of Motivation, där du med egna ord kan motivera på engelska eller på destinationslandets språk varför du söker till skolan i fråga som utbytesstuderande 
  • Ansökningsvideo eller kompositionsprov. Oftast kan du själv bestämma innehållet i videon, det finns inga allmänna anvisningar om det. Kontrollera dock detta på målskolans webbplats. Med sökordet Erasmus incoming eller student exchange kan man oftast hitta anvisningar för den som ansöker om utbyte.  Om inga instruktioner har antecknats, kan provet innehålla 2–3 stycken med olika stilar, sammanlagt cirka 10–20 minuter. Det rekommenderade formatet är en länk till videon som öppnas utan inloggning. 
  • Transcript of Records, dvs. ett studieregisterutdrag (på engelska) som du själv kan söka i Peppi-systemet. 
  • Eventuellt rekommendationsbrev från läraren (nödvändigt endast för vissa destinationer) 

Dessutom kan man till exempel vid universitet i USA behöva ett intyg över förmögenhet (= bank letter för en viss summa) och ett intyg från TOEFL-test eller annat språktest