Hurdant stöd får du för dina produktioner vid Teaterhögskolan

Resursinstruktionen beskriver Teaterhögskolans stödtjänster för produktioner och evenemang. Det är viktigt att alla studerande, lärare och personal som planerar konstnärlig verksamhet och evenemangsaktiviteter bekantar sig med resursinstruktionerna innan produktionen påbörjas.

Teaterhögskolans tjänster för den konstnärliga verksamheten innefattar Produktionstekniska tjänster (Tepa) och Producenttjänster (Tupa). I Tepa ingår avdelningarna för scenografi, rekvisita, kostym, ljus, ljud och AV. I fördelningen av stödtjänster beaktas produktionsprioriteringsprincipen samt produktionernas skiftande innehåll och omständigheter. Tepas stöd till produktionerna definieras i form av kvotdagar, där en kvotdag motsvarar sju arbetstimmar. Kvotdagarna är fördelade mellan flera månader under projektets förverkligande och den estimerade arbetstiden för en månad kan inte överföras till en annan månad. De som arbetar med planering i arbetsgrupperna ska i samarbete med Tepa planera hur kvotdagarna ska användas och även följa upp att de räcker till.

Producenttjänsterna för produktioner följer prioriteringsprincipen och även producenternas arbetsbild är definierad i detalj i nedanstående tjänstebeskrivningar per produktion. Producentens arbete räknas inte i form av kvotdagar.

I alla produktioner ansvarar TTP för produktionsmöten, dejour under föreställningar samt för
biljettförsäljning eller liknande samt planering av kommunikation. TTP ordnar även introduktion gällande produktionsprocesserna samt i hur man använder utrymmena och tekniken. Dessa nämns enskilt i varje utbildningsprograms läroplan.

Lärdomsproven (i Teaterhögskolans utrymmen)

Scenen:

 • Scenmästaren stöder gästande scenografen eller scenografistuderanden i planering och utförande eller skapar en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande med resurser ur förrådet och begränsad tillverkning.
 • Arbetsgruppen deltar i uppbyggande, ytbehandling och nedmontering.

Ljus, ljud och AV:

 • Ljus/ljudgruppen stöder planeraren i planering och utförande eller skapar en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Arbetsgruppen förverkligar planen och sköter operatörens uppgifter under stöd och handledning av Tepa.
 • Arbetsgruppen deltar i nedmonteringen.
 • Utrustning: Utrymmets basutrustning står till produktionens förfogande. Extra utrustning tillkommer utgående från arbetsgruppens kompetensnivå.
 • Videoupptagning i arkiveringssyfte

Kostymavdelningen:

 • För planeringen ansvarar antingen en gästande kostymplanerare, en kostymdesignstuderande eller arbetsgruppens kostymansvariga person. Tepas kostymdesigner även möjlig.
 • Förverkligande ur förrådet och genom att köpa. Utöver det kan kläder framställas från början inom Kvotdagarnas ramar och småskalig ytbehandlingar göras.
 • Kostymavdelningen ansvarar för kostymvård under och efter föreställningsperioden.
 • Kostymavdelningen delar ut kvotdagar på basis av antalet uppträdare, huruvida en kostymdesigner ingår i produktionen och beroende på tidpunkten.

Rekvisita:

 • Rekvisitören stöder planeraren i planering och förverkligande eller gör upp en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande utifrån förrådet och med begränsad tillverkning.
 • Rekvisitören deltar ej i gästföreställningar och turnéer som sker utanför Teaterhögskolans utrymmen.
 • Rekvisitaavdelningen sköter och vårdar rekvisitan under och efter föreställningsperioden.

Producent:

 • Agerar som kontaktperson mellan arbetsgruppen, de ansvariga utbildningsprogrammen och de produktionstekniska tjänsterna.
 • Ansvarar för att sammankalla produktionsmöten (ram- och modellmöten) och leda dessa.
 • Hjälper till att lägga upp en helhetstidtabell för produktionen.
 • Slår fast produktionsbudgeten. Hjälper arbetsgruppen att göra och följa upp en budget.
 • Bekräftar tidtabellen för kommunikationsavdelningen och samlar materialet för olika kommunikationskanaler tillsammans med densamma.
 • Ansvarar för biljettförsäljning eller annan anmälan.
 • Hjälper till att utreda upphovsrätten och eventuella tillstånd.
 • Hjälper till med förverkligandet av upptagningar för föreställningen (fotografering och videofilmning).
 • Gör upp kontrakt med utomstående parter. Anställer vid behov gästande proffs och gör upp avtal med dessa.
 • Hjälper vid behov med att söka upp lämpliga festivaler för produktionen.

Externa produktioner

Vid samarbetsteatrarna

Scenen:

 • Scenmästaren stöder gästande scenografen eller scenografistuderanden i planering och utförande eller skapar en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • I samarbetsavtalet gör man upp om:
  • Lån av utrustning
  • Transporter
  • Bygg- och nedmonteringshjälp

Ljus, ljud och AV:

 • Ljus/ljudgruppen stöder ljus/ljud/AV-designer.
 • Arbetsgruppen förverkligar planen och ansvarar för operatörens uppgifter.
 • Utrustning: Utrymmets basutrustning avtalas i samarbetsavtalet. Extra upprustning kan tillkomma utifrån arbetsgruppens kompetensnivå och tillgång till utrustning, med vissa begränsningar
 • Bygg- och nedmonteringshjälp avtalas i samarbetsavtalet.

Kostymavdelningen:

 • För planeringen står antingen en gästande kostymplanerare, en kostymdesignstuderande eller arbetsgruppens kostymansvariga person. Tepas kostymdesigner är inte tillgänglig.
 • Kostymavdelningens förråd står till produktionens förfogande. Kostymavdelningens kvotdagar bestäms utifrån produktionens omfattning och prioritering.
 • Kostymvården ska utgångsvis utföras på avtalsteatern. Kostymavdelningen sköter om kostymerna efter föreställningsperioden.

Rekvisita:

 • Rekvisitören stöder scenografistuderanden med planeringen.
 • Förverkligande från förrådet, små reparationer och ändringar möjliga.
 • Rekvisitaavdelningen sköter om rekvisitan efter föreställningsperiodens slut.
 • Bygg- och nedmonteringshjälp avtalas i samarbetsavtalet.

Producent:

 • Fungerar som kontaktperson mellan arbetsgruppen, de ansvariga utbildningsprogrammen, avtalsparten och de produktionstekniska tjänsterna.
 • Gör upp samarbetsavtalet med teatern.
 • Ansvarar för att sammankalla produktionsmötena (ram- och modellmöten) och för att leda dessa.
 • Hjälper till att göra upp en helhetstidtabell för produktionen. Hjälper arbetsgruppen att göra upp en budget och följa den.
 • Slår fast produktionsbudgeten. Hjälper arbetsgruppen med att förbereda och följa upp budgeten.
 • Bekräftar tidtabeller för Teaterhögskolans kommunikationsavdelning och samlar material för olika kanaler tillsammans med densamma.
 • Hjälper till att utreda upphovsrätten och eventuella tillstånd.
 • Hjälper till att förverkliga upptagningar av verket (fotografering + video).
 • Anställer vid behov gästande proffs och gör upp avtal med dessa, om ej annat avtalats med teatern.

I andra externa utrymmen

Scenen:

 • Scenmästaren stöder gästande scenografen eller scenografistuderanden med planering och utförande eller gör upp en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande från förrådet, små ändringar möjliga.
 • Bygg- och nedmonteringshjälp inte tillgängligt.
 • Transporter på arbetsgruppens ansvar.

Ljus, ljud och AV:

 • Ljus/ljudgruppen stöder ljus/ljud/AV-designer.
 • Arbetsgruppen förverkligar planen och ansvarar för operatörens uppgifter.
 • Utrustning: upprustning utifrån arbetsgruppens kompetensnivå och tillgången till utrustning, med vissa begränsningar
 • Bygg- och nedmonteringshjälp inte tillgängligt kostymavdelningen.

Kostymavdelningen:

 • För planeringen ansvarar antingen en gästande kostymplanera eller en kostymdesignstuderande eller arbetsgruppens kostymansvariga person. Tepas kostymdesigner är inte tillgänglig.
 • Kostymavdelningens förråd står till produktionens förfogande.
 • Kostymvården ska utgångsvis göras externt. Kostymavdelningen sköter om kostymerna efter föreställningsperioden.

Rekvisita:

 • Rekvisitören stöder designern/planeraren med planering och utförande eller gör upp en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Utlåning av material.
 • Små reparationer och ändringar möjliga.
 • Rekvisitaavdelningen sköter om rekvisitan efter föreställningsperiodens slut.

Producent:

 • Fungerar som kontaktperson mellan arbetsgruppen, de ansvariga utbildningsprogrammen och de produktionstekniska tjänsterna.
 • Hjälper vid behov att söka föreställnings-/gästspelutrymmen och gör upp avtalen med dem.
 • Ansvarar för att sammankalla produktionsmötena (ram- och modellmöten) och för att leda dessa.
 • Hjälper till att göra upp en helhetstidtabell för produktionen och vid behov en turnétidtabell.
 • Slår fast produktionsbudgeten. Hjälper arbetsgruppen med att förbereda och följa upp budgeten.
 • Bekräftar tidtabellen för kommunikationsavdelning och samlar material för olika kanaler tillsammans med densamma.
 • Ansvarar för biljettförsäljning eller annan typ av anmälan.
 • Hjälper till att reda ut upphovsrätten och eventuella tillstånd.
 • Hjälper till att förverkliga upptagningar av verket (fotografering + video).
 • Gör upp avtal med utomstående parter.
 • Anställer vid behov gästande proffs och gör upp avtal med dessa.
 • Vid behov introducerar arbetsgruppen till turnén och koordinerar formuleringen av en teknisk rider.

Demon

Scenen:

 • Scenmästaren gör upp en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande med resurser ur förrådet.
 • Arbetsgruppen deltar i uppbyggande och nedmontering.

Ljus, ljud och AV:

 • Arbetsgruppen förverkligar sin idé och sköter operatörens uppgifter under handledning av Tepa.
 • Arbetsgruppen deltar i nedmonteringen.

Kostymavdelningen:

 • De studerande förväntas ha initiativförmåga till att samla ihop kostymerna.
 • Förverkligande ur förrådet, inga reparationer eller ändringar.
 • Kostymavdelningen ansvarar för kostymvården efter kursen. Vid behov även möjlighet till kostymvård under kursens gång.

Rekvisita:

 • De studerande förväntas ha initiativförmåga till att samla ihop rekvisitan.
 • Förverkligande ur förrådet, inga reparationer eller ändringar.
 • Rekvisitaavdelningen tar hand om rekvisitan efter föreställningsperioden slut.

Producent:

 • Producenten deltar inte i arrangemangen för demon som ingår i studierna, med undantag för miniatyrpjäshelheten.

Introduktion:

 • Ska avtalas med utbildningsprogrammet/den ansvariga läraren: vid behov en introduktionshelhet som gjorts upp av de produktionstekniska tjänsterna där studerande får bekanta sig med den tekniska sidan av att skapa demon.

Tutkes konstnärliga delar (i Teaterhögskolans utrymmen)

Scenen:

 • Scenmästaren stöder gästande scenografen eller scenografistuderanden i planering och utförande eller skapar en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande med resurser ur förrådet, små ändringar och konstruktioner möjliga.
 • Arbetsgruppen deltar i uppbyggande, ytbehandling och nedmontering.

Ljus, ljud och AV:

 • Ljus/ljudgruppen stöder planeraren i planering och utförande eller skapar en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Arbetsgruppen förverkligar planen och sköter operatörens uppgifter under handledning av Tepa.
 • Arbetsgruppen deltar i nedmonteringen.
 • Utrustning: Utrymmets basutrustning står till produktionens förfogande. Extra upprustning tillkommer utgående från arbetsgruppens kompetensnivå.
 • Videoupptagning i arkiveringssyfte.

Kostymavdelningen:

 • För planeringen ansvarar antingen en gästande kostymplanerare, en kostymdesignstuderande eller arbetsgruppens kostymansvariga person. Tepas kostymdesigner även möjlig.
 • Förverkligande ur förrådet och genom att köpa. Därtill inom kvotdagarnas ramar kan vissa plagg framställas från början, och små ytbehandlingar göras.
 • Kostymavdelningen ansvar för kostymvård under och efter föreställningsperioden.
 • Kostymavdelningen delar ut kvotdagar på basis av antalet uppträdare, huruvida en kostymdesigner ingår i produktionen och beroende på tidpunkten.

Rekvisita:

 • Förverkligas utifrån förrådet, små reparationer och ändringar möjliga.
 • Rekvisitaavdelningen tar hand om rekvisitan efter föreställningsperioden.

Producent:

 • Agerar som kontaktperson mellan upphovsmannen, Tutke och de produktionstekniska tjänsterna.
 • Ansvarar för att sammankalla produktionsmöten (ram- och modellmöten) och leda dessa.
 • Hjälper till att lägga upp en helhetstidtabell för produktionen.
 • Hjälper upphovsmannen att göra och följa upp en budget, och tar i beaktande eventuell extern finansiering.
 • Bekräftar tidtabellen för kommunikationsavdelningen och samlar material för olika kommunikationskanaler tillsammans med densamma.
 • Ansvarar för biljettförsäljning eller annan anmälan.
 • Hjälper till att utreda upphovsrätten och eventuella tillstånd.
 • Hjälper till med förverkligandet av upptagningar (fotografering och videofilmning).
 • Gör upp kontrakt med utomstående parter.
 • Anställer vid behov gästande proffs och gör upp avtal med dessa.

Från material till föreställning

Deltagande utbildningprogram: O2, D2, LAV, PUK och andra.

Scenen:

 • Scenmästaren stöder scenografistuderanden med planering och utförande.
 • Förverkligande från förrådet, små ändringar och konstruktioner möjliga.
 • Arbetsgruppen deltar i uppbyggande, ytbehandling och nedmontering.

Ljus, ljud och AV:

 • Ljus/ljudgruppen stöder designern/planeraren i planering och utförande.
 • Arbetsgruppen förverkligar planen och sköter operatörens uppgifter med stöd av Tepa.
 • Arbetsgruppen deltar i nedmonteringen.
 • Utrustning: utrymmets basutrustning står till produktionens förfogande. Extra upprustning efter arbetsgruppens kompetensnivå och/eller enligt studerandes lärdomsmål. VÄS kompletterar utrustningen.

Kostymavdelningen:

 • Kostymavdelningen stöder kostymdesignstuderanden eller arbetsgruppen i planeringen.
 • Förverkligande från förrådet, mindre modifikationer och förändringar möjliga.
 • Kostymavdelningenansvar för kostymvård under och efter föreställningsperioden.

Rekvisita:

 • Rekvisitören stöder studeranden med planering.
 • Förverkligas utifrån förrådet, små reparationer och ändringar möjliga.
 • Rekvisitaavdelningen tar hand om rekvisitan efter föreställningsperioden.

Producent:

 • Fungerar som kontaktperson mellan arbetsgrupper, de ansvariga utbildningsprogrammen, handledande pedagoger, gästande konstnärer och de produktionstekniska tjänsterna.
 • Produktionsmöten schemaläggs i kursens schema. Producenten ansvarar för att leda dem.
 • Hjälper planerarna med att göra upp en helhetstidtabell för kursen.
 • Slår fast produktionsbudgeten. Hjälper arbetsgruppen med att förbereda och följa upp budgeten.
 • Bekräftar tidtabellen för kommunikationsavdelningen och samlar material för olika kanaler tillsammans med densamma.
 • Ansvarar för biljettförsäljning eller annan typ av anmälan.
 • Hjälper till att reda ut upphovsrätten och eventuella tillstånd.
 • Hjälper till att förverkliga upptagningar av verket (fotografering + video).
 • Gör upp avtal med utomstående parter.
 • Anställer vid behov gästande proffs och gör upp avtal med dessa.

Eld, vatten och övriga svåra material är ej möjliga i denna kurs.

Introduktion:

 • Gemensam startseminar för alla arbetsgrupper:
  • Procedurer inom olika delområden i produktionsverksamheten
  • Publiksäkerhet
  • Arbetssäkerhet
 • Undervisning i användning av personhiss (1h)

Rigg-säkerhet:

 • Kostymavdelningsintroduktion för PUK studerande och för de LAV studerande som agerar som kostymdesigner.

S / Fritt arbete 3

Deltagande utbildningsprogram: S3 – Fritt Arbete Festival / solo, duo el fler (kan även ha gästande konstnärer).

Scenen:

 • Scenmästaren bearbetar en plan av studerandes idéer
 • Förverkligande: från förrådet och begränsad tillverkning
 • Arbetsgruppen deltar i uppbyggande, ytbehandling och nedmontering.

Ljus, ljud och AV:

 • Ljud- och ljusteamet stöder designern I planering och utförande eller bearbetar en plan av arbetsgruppens idéer.
 • Arbetsgruppen förverkligar planen och sköter operatörens uppgifter med stöd av Tepa.
 • Arbetsgruppen deltar i nedmontering.

Kostymavdelningen:

 • Stödperson från kostymavdelningen hjälper vid behov med att sammanställa kostymerna.
 • Förverkligande från förrådet, mindre modifikationer och förändringar möjliga.
 • Kostymavdelningen anvar för kostymvård under och efter föreställningsperioden.

Rekvisita:

 • Rekvisitören bearbetar en plan av arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande från förrådet, små modifikationer och förändringar möjliga.
 • Rekvisitaavdelningen tar hand om rekvisitan efter föreställningsperioden.

Producent:

 • Fungerar som kontaktperson mellan arbetsgruppen, de ansvariga utbildningsprogrammet, gästande konstnärer, handledande pedagoger och de produktionstekniska tjänsterna.
 • Ansvarar för att sammankalla produktionsmöten (ram- och modellmöten) och leda dessa.
 • Bekräftar tidtabellen för kommunikationsavdelningen och samlar material för olika kanaler tillsammans med densamma.
 • Ansvarar för att göra en helhetstidtabell för produktionen och följa upp den.
 • Fastställer produktionsbudgeten. Hjälper arbetsgruppen med att göra och följa upp budgeten.
 • Fastställer deadlines för marknadsföringsmaterial, affisch, sociala medier, inbjudningar och övrig information.
 • Sänder ut inbjudningar, marknadsföring och organiserar biljettförsäljning i samråd med biljettförsäljningen.
 • Ansvarar över upphovsrätts och rättighetsärenden.
 • Organiserar dokumentationer (foto/ video).
 • Gör upp avtal med utomstående parter
 • Anställer vid behov gästande proffs och gör upp avtal med dessa.
 • Koordinerar produktionshelheten och förmedlar information för arbetsgruppen.
 • Förmedlar och agerar vid eventuella konfliktsituationer.
 • Arrangerar eventuella publikdiskussioner.

Introduktion:

 • Undervisning I användning av personhiss (1h)
 • Undervising I användning av ljud/Ljus/AV utrustning (3h / delområde)
 • Arbetssäkerhet och publikssäkerhet
 • Introduktion till projekthantering “Fritt arbete”; från idé till förverkligande och marknadsföring
 • Marknadsföring och publikarbete

S / ensembleproduktion (ba)

Det ansvariga utbildningsprogrammet: S, Ba3

Scenen:

 • Scenmästaren stöder gästande scenografen eller scenografistuderanden med planering och utförande eller gör upp en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande: från förrådet och genom begränsad tillverkning.
 • Arbetsgruppen deltar i uppbyggande, ytbehandling och nedmontering.

Ljus, ljud och AV:

 • Ljus/ljudgruppen stöder designer i planering och utförande.
 • Arbetsgruppen förverkligar planen med stöd av Tepa och sköter operatörens uppgifter.
 • Arbetsgruppen deltar i nedmonteringen.
 • Utrustning: utrymmets basutrustning står till produktionens förfogande. Extra upprustning efter arbetsgruppens kompetensnivå.

Kostymavdelningen:

 • En gäst, en kostymdesignstuderande eller arbetsgruppens kostymansvariga person står för
 • Planeringen. Tepas kostymdesigner även möjlig.
 • Förverkligande ur förrådet och genom köp. Dessutom möjlighet, inom ramarna för kp, att tillverka vissa plagg från början till slut och göra småskaliga ytbehandlingar.
 • Kostymavdelningen står för kostymvård under och efter föreställningsperioden.

Rekvisita:

 • Rekvisitören stöder planeraren i planering och utförande eller gör upp en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande från förrådet, små modifikationer och förändringar möjliga.
 • Rekvisitaavdelningen tar hand om rekvisitan efter föreställningsperiodens slut.

Producent:

 • Fungerar som kontaktperson mellan arbetsgruppen, det ansvariga utbildningsprogrammet, gästande konstnärer, handledande pedagoger, utbildningsprogrammet och de tekniska tjänsterna.
 • Ansvarar för att sammankalla produktionsmöten (ram- och modellmöten) och leda dessa.
 • Förhandlar och sammanställer repetitions- och föreställningstidtabeller och övervakar förverkligandet.
 • Fastställer produktionsbudgeten. Hjälper arbetsgruppen med att göra och följa upp budgeten.
 • Bekräftar tidtabellen för kommunikationsavdelningen och samlar material för olika kanaler tillsammans med densamma.
 • Fastställer deadlines för marknadsföringsmaterial, affischer, sociala medier, inbjudningar och övrig information.
 • Sänder ut inbjudningar, marknadsföring och organiserar biljettförsäljning i samråd med biljettförsäljningen.
 • Ansvarar för upphovsrätts- och rättighetsärenden.
 • Organiserar upptagningar (foto/ video).
 • Gör upp avtal med utomstående aktörer.
 • Anställer vid behov utomstående aktörer och gör upp avtal med dessa.
 • Koordinerar produktionshelheten och förmedlar information för arbetsgruppen.
 • Förmedlar och agerar vid eventuella konfliktsituationer.
 • Arrangerar eventuella publikdiskussioner.

Introduktion:

 • Arbets- och publiksäkerhet

S / Fritt arbete 4

Det ansvariga utbildningsprogrammet: Sma – Eget Arbete/ solo, duo el fler/ kan även ha gästande konstnärer (kan vara ett konstnärligt lärdomsprov)

Scenen:

 • Scenmästaren utarbetar en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande: resurser ur förrådet och begränsad nytillverkning.
 • Arbetsgruppen deltar i uppbyggande, ytbehandling och nedmontering.

Ljus, ljud och AV:

 • Ljus/ljudgruppen stöder designern/planeraren i planering och utförande eller gör upp en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Arbetsgruppen förverkligar planen och sköter operatörens uppgifter med stöd av Tepa.
 • Arbetsgruppen deltar i nedmonteringen.
 • Utrustning: utrymmets basutrustning står till produktionens förfogande. Extra upprustning efter arbetsgruppens kompetensnivå.

Kostymavdelningen:

 • En gäst, en kostymdesignstuderande eller arbetsgruppens kostymansvariga person står för planeringen.
 • Förverkligande ur Tepas förråd och genom köp. Dessutom möjlighet, inom ramarna för kp, att tillverka vissa plagg från början till slut och göra småskaliga ytbehandlingar.
 • Kostymavdelningen står för kostymvård under och efter föreställningsperioden.

Rekvisita:

 • Rekvisitören gör upp en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande: Från förrådet och genom begränsad tillverkning.
 • Rekvisitaavdelningen tar hand om rekvisitan efter föreställningsperiodens slut.

Producent:

 • Fungerar som kontaktperson mellan arbetsgruppen, det ansvariga utbildningsprogrammet, gästande konstnärer, handledande pedagoger och de produktionstekniska tjänsterna.
 • Ansvarar för att sammankalla produktionsmöten (ram- och modellmöten) och leda dessa.
 • Förhandlar och sammanställer repetitions- och föreställningstidtabell och övervakar förverkligandet.
 • Fastställer produktionsbudgeten. Hjälper arbetsgruppen med att göra och följa upp budgeten.
 • Bekräftar tidtabellen för kommunikationsavdelningen och samlar material för olika kanaler tillsammans med densamma.
 • Fastställer deadlines för marknadsföringsmaterial, affischer, sociala medier, inbjudningar och övrig information
 • Sänder ut inbjudningar, marknadsföring och organiserar biljettförsäljning i samråd med biljettförsäljningen
 • Ansvarar över upphovsrätts- och rättighetsärenden.
 • Organiserar upptagningar (foto/ video).
 • Gör upp avtal med utomstående aktörer.
 • Anställer vid behov utomstående aktörer och gör upp avtal med dessa.
 • Koordinerar produktionshelheten och förmedlar information för arbetsgruppen.
 • Förmedlar och agerar vid eventuella konfliktsituationer.
 • Arrangerar eventuella publikdiskussioner.

Introduktion:

 • Ljud/Ljus/AV teknisk introduktion (3 timmar per introduktion)
 • Arbets- och publiksäkerhet
 • Introduktion till produktionshantering “Eget arbete”; från idé till förverkligande och marknadsföring och kommunikation.

S / ensembleproduktion (ma)

Det ansvariga utbildningsprogrammet: S, Ma5 (konstnärligt lärdomsprov).

Scenen:

 • Scenmästaren stöder gästande scenografen eller scenografistuderanden med planering och utförande eller gör upp en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande: från förrådet och genom begränsad tillverkning.
 • Arbetsgruppen deltar i uppbyggande, ytbehandling och nedmontering.

Ljus, ljud och AV:

 • Ljus/ljudgruppen stöder designer i planering och utförande.
 • Arbetsgruppen förverkligar planen och sköter operatörens uppgifter med stöd av Tepa.
 • Arbetsgruppen deltar i nedmonteringen.
 • Utrustning: utrymmets basutrustning står till produktionens förfogande. Extra upprustning efter arbetsgruppens kompetensnivå.

Kostymavdelningen:

 • En gäst, en kostymdesignstuderande eller Tepas kostymdesigner står för planeringen.
 • Förverkligande ur förrådet och genom köp. Dessutom möjlighet, inom ramarna för kp, att vid behov tillverka vissa plagg från början till slut och göra mer omfattande ytbehandlingar.
 • Kostymavdelningen står för kostymvård under och efter föreställningsperioden.

Rekvisita:

 • Rekvisitören stöder designern/planeraren i planering och utförande eller gör upp en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande från förrådet och genom begränsad tillverkning.
 • Rekvisitaavdelningen tar hand om rekvisitan efter föreställningsperiodens slut.

Producent:

 • Fungerar som kontaktperson mellan arbetsgruppen, det ansvariga utbildningsprogrammet, gästande konstnärer, handledande pedagoger, och de produktionstekniska tjänsterna
 • Ansvarar för att sammankalla produktionsmöten (ram- och modellmöten) och leda dessa.
 • Förhandlar och sammanställer repetitions- och föreställningstidtabeller och övervakar förverkligandet.
 • Ansvarar för produktionsbudgeten.
 • Bekräftar tidtabellen för kommunikationsavdelningen och samlar material för olika kanaler tillsammans med densamma.
 • Fastställer deadlines för marknadsföringsmaterial, affischer, sociala medier, inbjudningar och övrig information
 • Sänder ut inbjudningar, marknadsföring och organiserar biljettförsäljning i samråd med biljettförsäljningen.
 • Ansvarar för upphovsrätts- och rättighetsärenden.
 • Organiserar upptagningar (foto/ video).
 • Gör upp avtal med utomstående aktörer.
 • Anställer vid behov utomstående aktörer och gör upp avtal med dessa.
 • Koordinerar produktionshelheten och förmedlar information för arbetsgruppens.
 • Förmedlar och agerar vid eventuella konfliktsituationer.
 • Arrangerar eventuella publikdiskussioner.

Introduktion:

 • Arbets- och publiksäkerhet och publikarbete

S / skärgårdsteatern

Det ansvariga utbildningsprogrammet: S, Ba2.

Scenen:

 • Scenmästaren stöder scenografen med planering och utförande.
 • Förverkligande: från förrådet och genom begränsad tillverkning.
 • Arbetsgruppen deltar i uppbyggande, ytbehandling och nedmontering.
 • Scenmästaren åker inte med på gästföreställningar.

Ljus, ljud och AV:

 • Ljus/ljudgruppen stöder designer i planering och utförande.
 • Arbetsgruppen förverkligar planen och sköter operatörens uppgifter med stöd av Tepa.
 • Arbetsgruppen deltar i nedmonteringen.
 • Ljus/ljus/AV-stödet åker inte med på gästföreställningar.
 • Utrustning: utrymmets basutrustning står till produktionens förfogande. Extra upprustning efter arbetsgruppens kompetensnivå.
 • Utrustning för gästföreställningar avtalas skilt.

Kostymavdelningen:

 • En gäst, en kostymdesignstuderande eller arbetsgruppens kostymansvariga person står för planeringen.
 • Förverkligande ur förrådet och genom köp.
 • Kostymvård ska avtalas skilt pga. De olika repetitions- och föreställningsplatserna.

Rekvisita:

 • Rekvisitören stöder designern/planeraren i planering och utförande eller gör upp en plan utifrån arbetsgruppens idéer.
 • Förverkligande: Från förrådet och genom begränsad tillverkning.
 • Rekvisitaavdelningen tar hand om rekvisitan efter föreställningsperiodens slut.
 • Rekvisitören åker inte med på gästföreställningar.

Producent:

 • Skärgårdsteatern ansvarar för produktionens turné. Förutom att de studerande är skådespelare, har de även specifika områden som de tar hand om i produktionen (ljus/ ljud/ scenografi/ rekvisita/ kostym/ biljettförsäljning/ producentskap/ traktering).

Introduktion:

 • Vid behov: Introduktion till producentskap, marknadsföring och kommunikation etc.

Regi / valfri produktion

Det ansvariga utbildningsprogrammet: Regi MA.

Scenen:

 • Scenmästaren ger planeraren eller den ansvariga för arbetsgruppen stöd i planeringen och genomförandet
 • Direkt från lagret och med begränsade förberedelser.
 • Arbetsgruppen deltar i byggande, ytbehandling och nedmontering.
 • Transport endast till ”närområdet”, max. 150 km.

Ljus, ljud och AV: (i Kookos)

 • Ljus- och ljudgruppen ger planeraren eller den ansvariga för arbetsgruppen stöd i planeringen och genomförandet.
 • Arbetsgruppen bygger, monterar ner och ansvarar för operatörens uppgifter under vägledning av Tepa.
 • Utrustning: Basutrustningen i lokalen står till förfogande att användas i produktionen.
 • Tilläggsutrustning beroende på arbetsgruppens tekniska kompetensnivå och utrustningens tillgänglighet.
 • Utanför Kookos finns ingen byggnads- och nedmonteringshjälp eller teknisk planering att tillgå .

Kostymavdelningen:

 • För planeringen ansvarar antingen besökaren, den kostymdesignstuderande eller arbetsgruppens dräktansvarig.
 • Förverkligande från förrådet, små modifikationer och förändringar möjliga.
 • Kostymavdelningen står för kostymvård under (om produktionen är på Teaterhögskolan) och efter föreställningsperioden.

Rekvisita:

 • Rekvisitören ger planeraren eller den ansvariga för arbetsgruppen stöd i planeringen och genomförandet.
 • Förverkligande från förrådet, inga reparationer eller ändringar.
 • Rekvisitaavdelningen tar hand om rekvisitan efter föreställningsperiodens slut.

Producent:

 • Fungerar som kontaktperson mellan aktörerna, ansvarsutbildningsprogrammet och de tekniska tjänsterna.
 • Ansvarar för att sammankalla och leda produktionsmöten (ram- och modellmöten).
 • Koordinerar produktionshelheten och förmedlar information för arbetsgruppens-
 • Bekräftar produktionsbudgeten. Bistår aktörerna i utarbetandet och uppföljningen av budgeten.
 • Fastställer tidtabellerna för kommunikationen och samlar in material för olika kanaler tillsammans med informationen.
 • Ansvarar för att ordna biljettförsäljning eller annan anmälan.
 • Ansvarar för upphovsrätts- och rättighetsärenden.
 • Organiserar upptagningar (foto/ video).
 • Anställer vid behov utomstående aktörer och gör upp avtal med dessa.