Deltagande i ungdomsutbildningens veckoslutsläger

De gemensamma lägren är en viktig del av ungdomsutbildningen – se hur du anmäler dig och deltar!

Läger i klassisk musik

På kammarmusiklägren kan du spela tillsammans med andra studerande inom ungdomsutbildningen. Lägren ordnas i två delar – ett veckoslut på Konstuniversitetets enhet i Kallio-Kunikala och ett annat på Sibelius-Akademin i Helsingfors. Om du anmäler dig till lägret ska du delta i båda veckosluten. Lägret avslutas med en kammarmusikmatiné söndagen det andra veckoslutet. Du kan anmäla dig till lägret även om du inte på förhand har en grupp eller orkester. Du får mer information om lägren och anmälningsanvisningar per e-post av producent Päivi Koivula. 

Läger i jazz, kammarmusik och Global Music

På orkesterlägren kan du spela tillsammans med andra studerande inom ungdomsutbildningen. Lägren ordnas varje läsår både på Konstuniversitetets enhet i Kallio-Kuninkala och på Musikhuset. Du får mer information om lägren av den ansvariga läraren för din ämnesgrupp.