Bildkonstakademins anvisningar för utbyte

Kan jag ansöka om utbyte?

Alla examensstuderande vid Bildkonstakademin kan söka en plats för utbytesstudier. Du kan åka på utbyte tidigast under det andra studieåret.

I examensfordringarna för utbildningsprogrammet för bildkonst är den riktgivande utbytestiden: 

  • i kandidatexamen andra årets höst, andra årets vår eller tredje årets höst 
  • i magisterskedet fjärde årets vår eller femte årets höst 
  • första årets höst i fristående magisterstudier 

Utbytesmöjligheterna och tidpunkten för utbytet diskuteras separat med magisterstuderande inom Praxis-programmet och kandidatstuderande inom programmet för nutidskonsthistoria och teori.  

Observera att utbytet inte är möjligt efter den målsatta tiden för avläggande av examen (5,5 år eller 2 år i separata magisterstudier). 

Doktorander kan åka på studentutbyte inom fyra år efter att studierätten börjat, men du kan inte vara i anställningsförhållande till Konstuniversitetet under utbytet.

Så här söker du till utbyte

Diskutera dina planer för utbytesstudier

Diskutera i mån av möjlighet dina planer med din egenlärare till exempel i samband med ISP-mötet (detta är dock inte obligatoriskt, det vill säga du behöver inte boka en ISP-samtalstid för detta).

Bekanta dig med utbytesdestinationerna

Du kan välja högst tre destinationer för den preliminära ansökan.

Fyll i den preliminära ansökan om studentutbyte i början av året

Länken till blanketten skickas per e-post via listan över studerande. Observera att om man är tvungen att prioritera studerande till vissa utbytesdestinationer sker detta utifrån uppgifterna i den preliminära ansökan och studiernas framskridande.

Ta reda på ansökningstider och ansökningsanvisningar

Om professorerna i studieområdena stöder dina planer, ta reda på ansökningstiderna och ansökningsanvisningarna för utbytesdestinationen tillsammans med planeraren av internationella ärenden. Det kan också ställas villkor för utbytet, såsom att vissa obligatoriska kurser avläggs före utbytet eller att kandidatexamen avläggs i tid.

Lämna in ansökan

Lämna in den egentliga ansökan med bilagor (vanligtvis motivationsbrev, portfolio, CV) enligt instruktionerna för utbytesdestinationen.

Vänta på ytterligare information från utbytesdestinationen

När du får svar från utbytesdestinationen ska du kontakta planeraren av internationella ärenden för att ta hand om stipendier och andra praktiska ärenden. Kom dock ihåg att målhögskolan i sista hand fattar beslutet om huruvida de godkänner eller avslår utbytesansökan.

Mer information