Anvisningar för användning av plagiatidentifieringssystemet

Vid Konstuniversitetet används plagiatidentifieringssystemet Turnitin, som används för att kontrollera de skriftliga delarna av doktors- och magisterexamina.

Till handledningsprocessen för magisterexamens lärdomsprov hör att granska autenticiteten hos lärdomsprovets skriftliga del eller avhandlingen med Turnitin-systemet. Nya anvisningar om användningen av Turnitin är på kommande inom kort. 

Med elektronisk plagiatidentifiering avses jämförelse av texternas likheter med tidigare elevarbeten, internetmaterial och publicerat material som finns i Turnitins databas. 

Anvisningar för användning av Turnitin

Du får en inbjudan till Turnitin-systemet per e-post av din handledare eller lärare. Logga in i Turnitin via menyn Työkalut (Verktyg) på Artsi. 

 1. Öppna efter inloggningen portföljen för din klass (t.ex. din seminariegrupp) genom att klicka på klassens namn på Opiskelijan kotisivullasi (din Studerandes hemsida). 
 2. Sök den uppgift som handledaren skapat i klassportföljen (t.ex. inlämning av en färdig avhandling) 
 3. Klicka på Lähetä (Skicka) bredvid uppgiften och lämna in arbetet. 
 4. Sidan för inlämning av arbetet öppnas. Ange arbetets rubrik. Välj det arbete som ska lämnas in genom att klicka på bläddringsknappen och välja arbetet på din dator. Observera att lärdomsprovet ska lämnas in i systemet i PDF-format! 
 5. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Bekräfta returneringen genom att klicka på Hyväksy (Godkänn). När du har bekräftat inlämningen visas en digital kvittering. En kopia av kvitteringen skickas till dig per e-post. 
 6. Om du vill se det returnerade arbetet, klicka på Siirry Salkkuun (Gå till portföljen) där du kan granska ditt arbete. 
 7. Meddela din handledare eller lärare per e-post när du har lämnat in ditt arbete. 
 8. Olika utbildningsprogram kan ha egna rutiner för hantering av inlämnade arbeten. Din handledare eller lärare kan styra ditt arbete i Turnitin-systemet eller granska originalrapporten och kontakta dig per e-post för att godkänna ditt arbete, be om ytterligare utredningar eller ge ytterligare anvisningar för att redigera texten. Om din handledare har gett dig behörighet för det kan du också själv granska originalrapporten. Klicka därför på ikonen (Alkuperäisyysraportti) Ursprunglighetsrapport till höger om uppgiften. Det tar vanligtvis tid att sammanställa den ursprungliga rapporten, ha tålamod. 
 9. När handledaren eller läraren har godkänt originalrapporten kan du lämna in ditt arbete enligt instruktionerna på din avdelning. 

Självständig granskning

Du kan också pröva på att använda Turnitin och granska din egen text på egen hand. 
Gör då så här: 

 • Logga in på Turnitin i Artsis verktygsmeny. 
 • Anmäl dig till klassen med hjälp av följande uppgifter: 
 • Klasskod: 27271588 
 • Anmälningsnyckel: omatoimisuus 
 • Du kan återställa din text genom att klicka på ”Lähetä” (Skicka) och titta på det du lämnat in vid ”Näkymä” (Vy).