Anvisningar för anmälan av instrument och nivåprestationer i klassisk musik

På sidan hittar du anvisningar för anmälan av nivåprestationer inom klassisk musik, bedömningsnämnder samt repertoarlistor

Tidtabell för anmälning 

Skicka in anmälningsblanketten i Taito-väylä 8 veckor före den konstnärliga nivåprestationen. Observera att semestertider förlänger handläggningstiden för anmälningen. På den här sidan hittar du också anvisningar om din nivåprestation inställs.

Anmälningstiden för nivåprestationerna inom tidig musik och kyrkomusik är 6 veckor. Om du ordnar nivåprestationen i lokaler utanför Sibelius-Akademin, såsom kyrkan, anmäler du dig till examen senast 4 veckor på förhand. Ordföranden sammanställer nämnden.

Godkännande av repertoar och programuppgifter

När du anmäler dig ska du lämna in både programmet för nivåprestationen och den inövade repertoaren för prestationen. Använd blanketten för inövad repertoar som din lärare granskar och undertecknar. Observera att du inte behöver fylla i blanketten i fråga när du anmäler dig till en nivåprestation för stråkinstrument och piano.  

Ange på blanketten vem som godkänner det program som du presenterar i nivåprestationen. Du behöver inte på förhand veta vem som är ordförande för just din nivåprestation. Namnen på utvärderingsnämndernas ordföranden finns i nämndernas beslut. Utgångspunkten är att den egna läraren inte kan godkänna repertoaren som du ska spela i din examen.

  • Professorn eller nämndens ordförande godkänner:   Prestationer på A-, B- och C-nivå. 
  • Undantag: Den egna läraren godkänner D-nivå och lägre, i piano C-nivå och lägre.

När du har skickat in anmälningsblanketten granskar godkännaren dina programuppgifter. Om det inte finns något att anmärka på kommer du att få en bekräftelse på datum och klockslag från producenttjänsterna inom två veckor från anmälningen. Om det finns något att anmärka på i programuppgifterna kontaktar den som godkänner dig direkt och du måste göra anmälningen på nytt. 

Om din konsert ingår i ett kandidat- eller magisterlärdomsprov ska planeraren för din ämnesgrupp registrera dina tidigare prestationer.  Granska i studiehandboken om nivåprestationen för din del ingår i lärdomsprovet.

Utvärderingsnämnderna 2022–2023

Repertoarlistor

En repertoarlista är en instrumentspecifik sammanställning av en repertoar som lämpar sig för konstnärliga studieperioder. Du hittar examenskraven, dvs. beskrivningarna av nivåprestationerna i Konstuniversitetets studiehandbok

Länkar till repertoarlistorna

Programblad

Du ska lämna in texten för programbladet i samband med anmälningen, om den också fungerar som lärdomsprov för din magisterexamen. Granska anvisningarna för ditt instrument i studiehandboken.

Den studerande själv ansvarar för att göra och skriva ut ett programblad för publiken.  

Datum för nivåprestationerna

Innan du fyller i blanketten ska du välja önskat datum för nivåprestationen från de instrumentspecifika listorna. Du kan granska den aktuella situationen för utrymmesbokningar i bokningskalendern i Peppi. Kom också ihåg att se ytterligare information om bokningen. 

Det inte finns på förhand fastställda tider för alla instrument, utan de avtalas separat.

Datum för nivåprestationerna 2023

Orkesterinstrument

Träblåsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon) 

Träblås A x 3
13.11.2023 15–22.30 R-KS Konsertsal
20.11.2023 15–22.30* R-KS Konsertsal

Träblås BC x 3
21.11.2023 15–21 R-KMS Kammarmusiksal
28.11.2023 15–21 R-KMS Kammarmusiksal

Bleckblåsinstrument

Bleckblås ABCD x 3
7.11.2023 15–20.30 R-KS Konsertsal
21.11.2023 15–20.30* R-KS Konsertsal
28.11.2023 15–20.30* R-KS Konsertsal

Partiell prestation (t.ex. skalor, etudier, orkesterrepertoar) x 3
30.10.2023 15–20.30 R-KS Konsertsal
6.11.2023 15–20.30 R-KMS Kammarmusiksal
13.11.2023 15–20.30 R-KMS Kammarmusiksal

Slagverk

Datum för nivåprestationen avtalas med den ansvarige läraren Antti Rislakki.   

Harpa

Datum för nivåprestationen avtalas med den ansvariga Päivi Severeide.

Stråkar

Obs! Stråkarna anmäler sig via Taito-väylä på en separat blankett (pilotprojekt för stråkinstrument fortsätter 2023–2024).

Fiol A x 2
16.11.2023 12–16 R-KS Konsertsal
23.11.2023 12–16* R-KS Konsertsal
30.11.2023 12–16* R-KS Konsertsal

Fiol BC x 2
14.11.2023 11–14 R-KMS Kammarmusiksal
28.11.2023 11–14R-KMS Kammarmusiksal

Cello A x 2
15.11.2023 12–16 R-KS Konsertsal
29.11.2023 12–16* R-KS Konsertsal

Cello B x 2
16.11.2023 12–15 R-KMS Kammarmusiksal
27.11.2023 12–15 R-KMS Kammarmusiksal

Viola och kontrabas ABCD x 4
6.11.2023 15–21 R-KS Konsertsal
27.11.2023 15–21* R-KS Konsertsal

Sång

Sång A x 2
17.11.2023 17–20 R-KS Konsertsal
24.11.2023 17–20* R-KS Konsertsal
1.12.2023 17–20* R-KS Konsertsal
5.12.2023 17–20 R-KS Konsertsal

Sång B x 2
15.11.2023 17–20 R-KS Konsertsal
23.11.2023 17–20* R-KS Konsertsal
29.11.2023 17–20* R-KS Konsertsal
5.12.2023 klo 17–20 R-KS Konsertsal

Sång CD x 3
14.11.2023 klo 17–20 R-KMS Kammarmusiksal
20.11.2023 klo 18–21 R-KMS Kammarmusiksal
27.11.2023 klo 17–20 R-KMS Kammarmusiksal

Piano

Piano A x 2
24.11.2023 12–16.30 R-KS Konsertsal
1.12.2023 12–16.30 R-KS Konsertsal
5.12.2023 11–15.30 R-KS Konsertsal

Piano B x 2
23.11.2023 12–15.30 R-KMS Kammarmusiksal
29.11.2023 12–15.30 R-KMS Kammarmusiksal
8.12.2023 11–14.30 R-KMS Kammarmusiksal

Piano CD x 4
20.11.2023 12–17 R-KMS Kammarmusiksal
30.11.2023 12–17 R-KMS Kammarmusiksal

Kammarmusik
Tidig musik

Datum för nivåprestationen avtalas med nämndens ordförande.  

Dragspel

Datum för nivåprestationen avtalas med nämndens ordförande.  

Kantele

Datum för nivåprestationen avtalas med nämndens ordförande.  

Gitarr

Datum för nivåprestationen avtalas med nämndens ordförande.

Orgel

Datum för nivåprestationen avtalas med läraren i ämnesgruppen för kyrkomusik och med nämndens ordförande.  

*Nivåspelningar som kräver cembaloackompanjemang, inklusive nivå B. Nivå C-spelningar med cembaloackompanjemang placeras separat i Pikkusali eller NK-55, det är inte möjligt att ta med en cembalo in i kammarmusiksalen.

Tilläggsdatum för nivåprestationer

alla nivåer | 12.9.2023 10–22 Camerata
A-nivåer | 19.9.2023 klo 11–22 R-KS Konsertsal
BCD-nivåer | 20.9.2023 11–22 R-KMS Kammarmusiksal
A-nivåer | 1.11.2023 11–22 R-KS Konsertsal
BCD-nivåer | 2.11.2023 klo 11–22 R-KMS Kammarmusiksal

Vi ordnar tilläggsdatum för nivåprestationer för studerande i ämnesgrupper för klassisk musik i början av terminerna och publicerar datumen på den här sidan.

Om du utför en konstnärlig prestation på ett tilläggsdatum ska du själv kontakta nämndens ordförande och sammankalla nämnden under ledning av ordföranden. Kom ihåg att anmäla dig som vanligt via Taito-väylä. Meddela nämndens sammansättning till Jutta Aalto på studietjänsterna på adressen jutta.aalto@uniarts.fi. I första hand utförs nivåprestationerna på instrumentspecifika datum. 

Bokning av övningsutrymmen

Föreslå i anmälningsblanketten i Taito-väylä en lämplig övningstid bland tiderna som finns i Peppi-kalendern för utrymmesbokningar. Granska den aktuella bokningen i Peppi. Se även ytterligare information om bokningen. Ytterligare information på adressen  siba.helpilmo@uniarts.fi

  • Examen på A-nivå: 2 x den tid som programmet för examen varar  
  • Examen på A-nivå med orkester: 4 x den tid som programmet för examen varar,  
  • Examen på B, C och D-nivå: 1 x den tid som programmet för examen varar.  

Ljudåtergivning och instrument som kräver bokning, såsom cembalo och portativ

Kom ihåg att i samband med anmälningen meddela om det i repertoaren för din konsert finns verk som kräver ljudåtervinning. 

Om du använder en cembalo eller portativ i din konsert ska du alltid komma överens om bokningen och användningen av dem med Annamari Pölhö (annamari.polho@uniarts.fi) Utöver det instrument, den sal och den tid du behöver, vänligen meddela Annamari vilken stämningsfrekvens (415/442 Hz) du använder och vem som spelar klaverinstrument. 

Det är väsentligt att veta om den som spelar klaverinstrumentet själv kan stämma det. Om inte, ska din ämnesgrupp bekosta stämmandet av instrumentet. 

Annamari skickar en lista på överenskomna förflyttningar till vaktmästarna och Scenteamet. Kom ihåg att omedelbart meddela Annamari om din prestation inställs.

När du anmäler dig till en konstnärlig nivåprestation eller konsert ska du också i Taito-väylä uppge dina behov av cembalo/portativ och deras stämningsfrekvenser (415/442 Hz). I regel koncentrerar vi flyttningen av instrumenten till veckorna för nivåprestationerna.

Du kan använda cembalon och portativet för nivåprestationer och konserter i Konsertsalen och Lilla salen, i N-husets lokaler N-K48 och N-K55, i M-huset, i Camareta-salen och i Organo. A- och B-nivåprestationer som behöver cembalo utförs i R-konsertsalen i förutbestämda block för nivåprestationerna under två veckor varje termin. Veckorna är 46–47/2020 och 15–16/2021. Du kan boka tider för C- eller D-nivåprestationer i Lilla salen eller i NK-55. Det är inte möjligt att föra cembalon till R-kammarmusiksalen.

Poäng för orkester och kammarmusik som avläggs i examination

S-IO15 Examensorkester/-kör

Du kan få studiepoäng när du sammanställer en orkester avsedd för examina om de som spelar inte får något arvode. Antalet poäng är 0,5–2, antalet påverkas av verkets svårighetsgrad, antalet repetitioner och den övningstid som använts. 

Examinanden är skyldig att separat fråga varje studerande vem som vill ha examensorkesterpoäng innan denna blankett fylls i.

Musikern i examensorkestern ska själv kontrollera om hen redan tidigare fått poäng från en examensorkester, eftersom studieperioden endast kan avläggas en gång för en examen.

Examinanden koordinerar och meddelar planeraren via blanketten nedan om studerande som önskar poäng.

När du planerar tidtabellerna för din examen ska du alltid se till att projektet inte överlappar orkesterverksamheten! Kontakta orkesterbyrån i god tid för att få reda på tidtabellerna:
– Márta Schmidt +358504723178, marta.schmidt@uniarts.fi
– Anna Rombach +358407104333, anna.rombach@uniarts.fi

S-Y22 poäng för kammarmusik i nivåprestationerna

Om den studerande har spelat ett kammarmusikaliskt verk som en del av en nivåprestationen kan den studerande få 0,5 poäng för detta. 

Du kan inte använda repertoaren för prestationen i kammarmusik som en del i andra nivåprestationer. Examinanden kan inte samtidigt utföra en prestation i kammarmusik och en nivåprestation (dubbelpoäng är inte möjligt för samma arbete).

Kammarmusikgruppen, som får undervisning under terminen i fråga, kan samtidigt utföra prestationen i kammarmusik. I detta görs anmälningen till prestationen som en normal anmälan om kammarmusikprestation, minst 6 veckor tidigare via Taito-väylä.

Inspelning av prestationen

Personer som har gått introduktionen i inspelningsanordning kan göra inspelningen på egen hand. Konsertvaktmästarna hjälper vid behov till med inspelningen i offentliga nivåprestationskonserter (A- och B-nivå).

Marknadsföring

Offentliga nivåprestationskonserter (A- och B-nivå) som ordnas i Sibelius-Akademins lokaler hamnar direkt i Uniarts evenemangskalender och inget annat meddelande behöver göras. Om du ordnar din konsert i musikhuset visas den också på Musikhusets webbplats. 

Om du ordnar din nivåprestationskonsert i lokaler utanför Sibelius-Akademin (såsom kyrkor) och du vill att din konsert ska synas i evenemangskalendern, fyll i denna blankett.

Upphovsrätt i nivåprestationer

Om ditt offentliga nivåprestationer (A- och B-nivåerna) innehåller upphovsrättsskyddad musik måste du skicka in en anmälan till siba@teosto.fi. E-postmeddelandet ska innehålla tid, plats, artister och alla framförda verk (komp, medl, textf).

Noter

Det i princip är studenten som ansvarar för inköpet av noter. Om du arrangerar noter eller på annat sätt kräver ett avtal med förlaget, t.ex. om du framför endast en del av partituret, bör du själv kontakta förlaget och kontrollera rättigheter och avgifter för framförandet och arrangemanget av verket.

Om din prestation inställs

  1. Meddela i första hand din lärare om inställandet och till siba.helpilmo@uniarts.fi som vidarebefordrar informationen till nämndmedlemmarna. Obs! Du kan flytta eller inställa din programprestation på grund av något annat än sjukdom senast sex veckor innan prestationsdatumet.  
  2. Boka en ny tid för salen med producenttjänsterna via adressen siba.helpilmo@uniarts.fi.  
  3. Anmäl dig genom att vid behov returnera en ny blankett för programprestationen i Taito-väylä. Om din repertoar förblir oförändrad och du har inställt din prestation enligt den första punkten kan du använda tidigare anmälning och du behöver inte fylla i den nya blanketten.  

Mer information om hur nivåprestationer ordnas

I frågor som gäller anordnandet av en nivåprestation kan du kontakta siba.helpilmo@uniarts.fi