Vilka förändringar medför de nya läroplanerna? Diskussionstillfället för Teaterhögskolans studerande ons 1.3 kl. 17.15 på Torget

Kom till Teaterhögskolans Torg ons. 1.3 kl. 17.15 för att höra om det senaste om förnyelsen av läroplanerna, förändringar som de nya läroplanerna medför och de studerandes möjligheter att påverka reformen!

I tillfället får du höra om bl.a. innehållet och tidtabellerna för Konstuniversitetets gemensamma studier. På plats kommer att vara Teaterhögskolans prodekan för undervisning Ville Sandqvist och projektchefen för läroplansreformen Kirsti Rasehorn, som kommer att svara på deltagarnas frågor. Du kan delta i diskussionen på finska, svenska eller engelska.

Tilltugg serveras.