Välkommen att diskutera om promotionen 2024 – öppna sammankomster för diskussion arrangeras 8.2.2023 på bägge campus

Konstuniversitetets magisters- och doktorspromotion arrangeras 16–18 augusti 2024. Promotionen som traditionsenligt firas under flera dagar är den största solenna examensfesten som firas med hela universitetsgemenskapen. Promotionen är en unik upplevelse som ger minnen för livet.

Liksom promotionen 2018 innefattar programmet vid nästa promotion festkonsert, promotionsakt, procession, gudstjänst, konfessionslös tillställning och promotionsmiddag, samt andra programpunkter som bekräftas senare.

Sammankomster för diskussion vid bägge campus 8.2.2023

Promotionskommittén som förbereder promotionen arrangerar den 8 februari 2023 öppna sammankomster ämnade för diskussion på bägge campus. Vid sammankomsterna har universitetssamfundet en möjlighet att ge kommittén idéer och tips för planeringsarbetet redan i ett tidigt skede.

Promotionskommittén presenterar promotionsprogrammet och öppnar för diskussion kring en del detaljer i promotionen, liksom doktorsvärja, magistersring, lagerkrans och hur de olika konstformerna kunde synas under promotionen. Kommittén kartlägger även tankar och önskemål för planeringen av en rektorskedja.

Sammankomsterna för diskussion 8.2.2023

  • Sörnäs campus: kl. 12–13, Auditorium 1, Kokos
  • Tölö campus, kl. 16–17, Agora, Musikhuset

Promotionskommittén är utnämnd

Rektorn har utnämnt en promotionskommitté vars uppgift är att arrangera promotionen inom den budgetram som rektorn tillställt. Kommittén ger rektorn ett förslag för val av hedersdoktorer på basis av akademiernas beredning. Därtill sköter kommittén om både intern och extern kommunikation om promotionen. Promotionskommittén konstituerar sig på ett ändamålsenligt sätt och den kan grunda olika arbetsgrupper.

Promotionskommitténs medlemmar

  • Olli-Pekka Martikainen, ordförande och Juha Ojala, suppleant
  • Hanna Johansson, ordinarie medlem och Michaela Bränn, suppleant – Bildkonstakademin
  • Ville Sandqvist, ordinarie medlem och Leena Rouhiainen, suppleant – Teaterhögskolan
  • Johannes Pessi, ordinarie medlem och Kristian Saarinen, suppleant – maisteriedustajat
  • Lauri Grünthal, Studentkårens representant
  • Nelli Kuokka, ordinarie medlem och Mirva Niemi, suppleant – kommunikation
  • Soili Sirenne, promotionens projektchef och promotionskommitténs sekreterare
  • Representanter för doktorerna (ordinarie medlem och suppleant) utnämns senare

Promotionskommittén har rätt att komplettera kommittén med sakkunniga som den anser behövliga.