Tapio Kujala vald till Konstuniversitetets prorektor för utbildning

I valet betonades Kujalas långa ledarerfarenhet och omfattande nationella och internationella nätverk.

Doktor i samhällsvetenskaper Tapio Kujala har valts till prorektor för utbildning vid Konstuniversitetet för perioden 1.8.2024–31.7.2029. 

Kujala har arbetat som rektor för yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu 2021–2024 och som rektor-verkställande direktör för Diakoniyrkeshögskolan 2016–2020. Kujala har också varit verksamhetsledare för stiftelsen Folkupplysningssällskapet, chef för lärande och vetenskap vid Rundradion samt direktör för Diakoniyrkeshögskolans enhet i Åbo. För Kujala är det viktigt med bildning och att försvara kulturen. 

”Kultur och bildning främjar både individens och samhällets välbefinnande. När det ekonomiska samtalet dominerar den offentliga debatten får de dock mindre uppmärksamhet. Jag anser att Konstuniversitetets uppgift är att visa på kulturens och bildningens värde”, säger Tapio Kujala. 

Prorektorn för utbildning har till uppgift att leda utvecklingen av Konstuniversitetets utbildning, inlärningsmiljöer och inlärningstjänster. Prorektorn ansvarar också för utbildningsresultaten och för att de mål som ligger till grund för finansieringen uppnås tillsammans med de prodekaner som ansvarar för utbildningen vid Konstuniversitetets tre akademier. 

I valet betonades särskilt Kujalas ledarerfarenhet och omfattande nationella och internationella nätverk. 

”Tapio Kujala har lång erfarenhet av ledning av expertorganisationer och tillhörande arbete med intressentgrupper. Jag tror att vi i honom får en utmärkt prorektor”, konstaterar Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén.

Universitetets styrelse fattade beslut om utnämning av prorektor vid sitt möte 16.5.2024. 

Tjänsten som prorektor söktes av 9 personer via den öppna ansökan. Dessutom användes headhunting i rekryteringen. På basis av intervjuer och annat ansökningsmaterial valde rekryteringsgruppen tre toppkandidater till en för universitetssamfundet öppen frågestund.