Svara på enkäten om hur tillgänglig finsk- eller svenskspråkig vetenskaplig terminologi är senast 15 februari.

Hej,

Den här enkäten riktar sig till dig som studerar vid universitet eller yrkeshögskola, jobbar som lärare eller forskare eller använder vetenskaplig terminologi. Vi hoppas att du ska svara på enkäten bakom länken nedan. Enkäten handlar om hur tillgänglig finsk- eller svenskspråkig terminologi är. Enkäten gäller vetenskaplig terminologi. Enkäten är öppen till den 15 februari 2024. Den får gärna spridas. 

Enkäten är gjord av Vetenskapstermbanken i Finland och professor Tiina Onikki-Rantajääskö som är tillsatt av justitieministeriet för att kartlägga finska språkets tillstånd. Resultaten kommer att användas för en rapport som gäller finska språkets ställning, forskning och för att utveckla Vetenskapstermbanken.

Vi hoppas att du svarar på den svenskspråkiga enkäten om du vill svara på frågor om svenskspråkig terminologi. I den finska och engelska enkäten ställs i första hand frågor om terminologi på finska.

Fråga mer om enkäten hos tieteentermipankki-info[at]helsinki.fi.