Studiepsykologernas tidsbokning är överbelastad

Konstuniversitetets studiepsykologernas tidsbokning är överbelastad. I brådskande ärenden kontakta SHVS eller ditt hälsocenter.

Studiepsykologernas tidsbokning är överbelastad. Vi svarar på tidsbokningar i den ordning de anländer. Om ditt ärende är brådskande eller hälsöskäl kontakta SHVS eller ditt eget hälsocenter.

Telefonnummer till SHVS: 046 710 1073