Studerande, kom till rektors morgonkaffe för att höra om fungerande universitetsdemokrati

Årets sista kaffe ordnas på Zoom måndagen den 4.12 kl. 9–9.50. Evenemanget riktar sig till både personal och studenter. 

En kalenderinbjudan har skickats till evenemanget, men du kan också delta via länken.

Universitetsdemokrati, som är ämnet för kaffe

Hur får jag makt och inflytande på universitetet? Kom och hör hur medarbetare och studenter kan påverka universitetets beslutsfattande. Dessutom presenteras Konstuniversitetets styrelse och centrala förtroendeuppdrag.