Sök till vårens och sommarens språk- och arbetslivsstudier 

Vid Konstuniversitetet ordnas studier som är gemensamma för alla studerande, och som studerande från alla akademier och utbildningsprogram kan välja. Utöver de gemensamma studierna hittar du nedan också information om akademiernas mobilitetsstudier för studerande vid andra akademier.  

Konstuniversitetets utbud på fritt valbara studier  

Arbetslivsstudier 

Lär dig marknadsföra konst, ett projekt eller din verksamhet på kursen ABC i marknadsföringskommunikation för konstnärer (7.5–11.6)! Under studieperioden bekantar man sig med de centrala metoderna och begreppen inom marknadsföringskommunikation, såsom varumärkesbildning, informationspraxis och medierelationer. På kortkursen Design Your Life (22.5–5.6) bekantar du dig med verktyget för karriärplanering, som grundar sig på designtänkande som utvecklats vid Stanforduniversitetet (undervisningsspråket är finska). 

I arbetslivsstudierna erbjuds också Introduktion till kulturell välfärd och olika webbkurser. Bekanta dig med vårens utbud av arbetslivsfärdigheter i studiehandboken.  

Kontakt och studierådgivning: tyoelama@uniarts.fi.   

Nätverksstudier i språk och kommunikation  

Konstuniversitetet deltar i KiViTa-nätverket, där universiteten i huvudstadsregionen öppnar upp sina språk- och kommunikationsstudier på en gemensam kursbricka.  

Man kan ännu söka till kurserna i slutet av våren, så det lönar sig att bekanta sig med KiViTas kursutbud och ansökningstiderna som finns i uppgifterna om kurserna. Ansökningstiden för kurser som börjar i januari har gått ut, men ansökningstiden för vissa kurser kan ännu pågå. Ansökan till kurserna görs i Studieinfo och på KiViTas webbplats finns närmare ansökningsanvisningar

Konstuniversitetet erbjuder bl.a. följande kurser i KiViTa, och studerande vid Konstuniversitetet är mycket välkomna också till våra egna KiViTa-kurser:  

Italienska 1 (4 sp) börjar redan 31.1, anmäl dig direkt till kielet@uniarts.fi! 

British Drama in the 21st Century (3 sp) 

Lär dig finska genom sång (2 sp) 

Mer information om Konstuniversitetets språk- och kommunikationsstudier kan du begära på adressen kielet@uniarts.fi. 

Mobilitetsstudier våren 2024

Med mobilitetsstudier avses undervisning som ordnas av akademierna och som vem som helst av Konstuniversitetets studerande kan delta i. Du kan inkludera mobilitetsstudier i din examen till exempel som fritt valbara studier. Studieperiodens lämplighet för den egna examen kan bekräftas vid den egna akademin. 

Se de exakta kurs- och akademispecifika anmälningarna i menyn ”Fritt valbara studier vid Konstuniversitetet” i studiehandboken   

avoin@uniarts.fi