Renoveringen av Mannerheimvägen börjar måndagen den 6 mars

Renoveringen av Mannerheimvägen påbörjas måndagen den 6 mars 2023 på gatuavsnittet mellan Postikatu och Runebergsgatan.

Byggområdet sträcker sig därför från Kiasma till Opera. Översynen av gatuavsnittet som ska renoveras beräknas pågå i cirka ett och ett halvt år, det vill säga fram till september 2024, varefter byggarbetsplatsen flyttas vidare norrut mellan Opera och Reijolankatu. I samband med översynen förnyas all kommunal teknik som går under gatan, gatytor, vagnskenor, lätta trafikleder, busshållplatser, träd och planteringar med mera.

Ge tid för övergångar, föredra ingången till medborgartorget

Under renoveringen kommer tillgången till Musikhuset från Mannerheimvägen att vara svår. Vi rekommenderar att du tillåter tillräckligt med tid för din ankomst och använder ingången på sidan av Kansalaistori om möjligt. Med denna information kommer infarten till Mannerheimvägen också att vara i bruk under hela renoveringen, men gångvägar kan ibland vara utmanande.

Spårvagnar, bussar och cykling

Under renoveringen av Mannerheimvägen kommer spårvagnarna 4 och 10 och många busslinjer att omdirigeras. De närmaste spårvagnshållplatserna är Järvägstorget och Glaspalatsen. Uppdaterad information om hållplatser och rutter finns bäst i HRT:s färdvägsguide (reittiopas.hsl.fi).

Mannerheimvägen som går över Baana kommer att förnyas i samband med renoveringen, vilket innebär att även Baana kommer att korsas från den punkten ett tag.

Bilister, parkeringshus och servicetunnel

Musikhusets parkeringsgarage Aimo Park Finlandia och Musikhusets servicetunnel kommer att fortsätta att användas trots gatuarbetena, men observera att körningen på Mannerheimvägen kommer att vara avsevärt långsam, eftersom det bara kommer att finnas ett körfält i varje riktning. Närmaste alternativa parkeringsplatser är Mäntymäenkenttä-parkeringsplats intill Olympiastadion och andra parkeringshus i centret.

Buller och vibrationer

I samband med översynen kan även arbetsmoment som orsakar buller och/eller vibrationer förväntas, men det finns ingen mer detaljerad information om dessa ännu. Produktionschef Antti Pylkkänen och fastighetschef Marko Oittinen kommer att klargöra dessa med entreprenören och informera var för sig om eventuella effekter på byggnadens verksamhet.

Övervaka sajtens informationskanaler

Eftersom faserna på vägbygget förändras ständigt och ofta oförutsägbart kommer inte service- och fastighetsbolaget eller huvudoperatörerna att ha möjlighet att informera om alla byggarbetsdetaljer eller överraskande situationer. Vi rekommenderar därför alla att bevaka vägsajtens officiella informationskanal, där du alltid kan hitta den senaste informationen: www.hel.fi/mannerheimintie. Det finns också en sida på Facebook som heter ”Mannerheimintien peruskorjaus” (www.facebook.com/uusimannerheimintie) som fungerar som informationskanal för byggarbetsplatsen. Byggnadens kunder informeras om webbplatsen på Musikhusets webbplats, nyhetsbrev och sociala mediekanaler.

Vid behov kommer ytterligare information att tillhandahållas

Marko Oittinen, fastighetschef, marko.oittinen@musiikkitalo.fi

Antti Pylkkänen, produktionsledare, antti.pylkkanen@musiikkitalo.fi

Juha Paaso, försäljnings- och marknadschef, juha.paaso@musiikkitalo.fi