Rektor Kaarlo Hildén svarar på frågor som väckts av gårdagens e-postmeddelande

I går den 13.11 skickade jag ett e-postmeddelande till universitetsgemenskapen med rubriken ”Det är viktigt att alla kan uppleva att Konstuniversitetet är en trygg miljö”. Syftet med meddelandet var att inverka på att universitetets e-postlistor inte skulle användas för att förmedla politiska meddelanden, eftersom en del av universitetsgemenskapens medlemmar har berättat att de upplever det som ångestframkallande och störande.

Jag har fått mycket respons på mitt meddelande, och särskilt två frågor upprepas: Varför säger universitetet att det är politiskt obundet och inte tar ställning till situationen i Gaza trots att det tydligt fördömde Rysslands angrepp mot Ukraina, och vill Konstuniversitetet genom rektorns budskap tysta ner den samhälleliga debatten i gemenskapen?

Konstuniversitetet fördömde Rysslands angrepp mot Ukraina i februari 2022 tillsammans med finländska och europeiska universitet. Kriget hotade Finlands suveränitet som Rysslands grannland och ändrade vår utrikespolitiska linje som pågått i årtionden. Vi förberedde oss för att ta emot tusentals ukrainska flyktingar som en del av den europeiska bördefördelningen, vilket konkret gällde också Konstuniversitetet. Universitetet var också skyldigt att följa internationella sanktionsbeslut.

Även nu fördömer vi allt våld, särskilt krigsförbrytelser mot civilbefolkningen och terrorism. Vi fördömer också rasism och diskriminering som baserar sig på religion, etnicitet eller annan bakgrund. Vi måste se till att universitetet är en trygg plats för alla, oavsett bakgrund och samband till krisen.

Konstuniversitetet vill absolut inte tysta ner samhällsdebatten i universitetsgemenskapen. Vi försöker dock freda våra egna e-postlistor för politiska meddelanden: en del av universitetsgemenskapens medlemmar vill inte få politiska meddelanden på universitetets e-postlistor. 

Ibland tar vi som Konstuniversitetet ställning till frågor som har nära samband med oss, men universitet som institutioner är egentligen inte politiska aktörer. I krissituationer har vi en viktig roll som producent av forskningsdata, väckare av värdediskussioner, försvarare av bildning och fri vetenskap och konst samt gemenskap som uppmuntrar till kritisk diskussion, där meningsskiljaktigheter ses som utgångspunkt och resurs. 

I ett allt mer tillspetsat diskussionsklimat och i en värld präglad av komplicerade kriser krävs förutom kunskap och mod även känslighet och vishet att identifiera de rätta sätten och kanalerna för påverkan. Som individer, medborgare, konstnärer och forskare har vi möjlighet och skyldighet att påverka i samhället och föra fram våra tankar – det uppmuntrar jag oss alla till.

Kaarlo Hildén

rektor