Opi suomea laulaen – Lär dig finska genom sång!

Intensivkursen Opi suomea laulaen (1 sp) ordnas på våren 2023 för internationella studerande och anställda.

Undervisningen pågår 10–11.2 i Helsingfors och 10 –11.3.2023 i Kallio-Kuninkala i Träskända. Mera information finns i studiehandboken.

Kursen lämpar sig för alla som har avlagt t.ex. kursen Suomi 1. Du behöver inte vara sångare: Alla kan sjunga och på kursen övar man på att använda finska.

Anmäl dig till kursen i Peppi: X-K34-3001 Opi suomea laulaen (Suomi, täydentävät opinnot).

Ta kontakt med kielet@uniarts.fi om du har frågor om Konstuniversitetets språkstudier.