Nor­teas-nät­ver­kets sti­pen­di­er för stu­de­ran­de vid Te­a­ter­hög­sko­lan

Ansök om stipendier för studentutbyte eller -praktik i de nordiska eller baltiska länderna under höstterminen 2024. Ansökningsperioden är 13.5 – 5.6.2024

Ansökningformuläret (på finska och engelska) 

Norteas-nätverket kommer att besluta om bidragsfördelningen i juni 2024. Bidraget ska användas under höstterminen 2024. Utbytet ska ske på någon av nätverkets samarbetsskolor. 

Studerande kan söka medel för expressmobilitet, till exempel för enskilda kurser på 1–3 veckor, eller för studentutbyten på 1–2 månader. Längden på praktik för studenter är 1–7 veckor.  

Mer information kan hittas i ansökningsformuläret och på Norteas-nätverkets webbsida. 

Om du har frågor, vänligen kontakta teak.international@uniarts.fi