Norteas-nätverkets stipendier för höstterminen 2023

Ansök om stipendier för studentutbyte eller -praktik i de nordiska eller baltiska länderna under höstterminen 2023. Ansökningsperioden är 15.5 – 1.6.2023.

Norteas-nätverket kommer att besluta om bidragsfördelningen i juni 2023. Bidraget ska användas under höstterminen 2023. Utbytet ska ske på någon av nätverkets samarbetsskolor.

Studerande kan söka medel för expressmobilitet, till exempel för enskilda kurser på 1–3 veckor, eller för studentutbyten på 1–2 månader. Längden på praktik för studenter är 1–7 veckor.

Mer information kan hittas i ansökningsformuläret och på Norteas-nätverkets webbsida.

Om du har frågor, vänligen kontakta teak.international@uniarts.fi.