Mobilitetsstudierna för 2024-2025 finns i studiehandboken

Med mobilitetsstudier avses undervisning som ordnas av akademierna och som vem som helst av Konstuniversitetets studerande kan delta i. Du kan inkludera mobilitetsstudier i din examen till exempel som fritt valbara studier. Studieperiodens lämplighet för den egna examen kan bekräftas vid den egna akademin.

Se de akademispecifika kurslistorna i menyn ”Fritt valbara studier vid Konstuniversitetet” i studiehandboken. Listorna kan fortfarande kompletteras och uppdateras.

Anmälan till mobilitetsstudier sker i Peppi. Följ anmälningstiderna för den akademi som anordnar kursen.