Konstu­ni­ver­si­te­tet an­tog 314 nya grundstu­de­ran­de vå­ren 2024

Konstuniversitetet antog 314 nya grundexamensstuderande, varav 35 till Bildkonstakademin, 189 till Sibelius-Akademin och 90 till Teaterhögskolan. Samtidigt godkändes också ett antal byten av studierätter.

Antalet ansökningar till ansökningsmålen för grundexamensutbildningen uppgick till 5 304, vilket är 225 ansökningar fler än förra året. Antalet sökande var sammanlagt 4 425. Av ansökningarna var 1 157 till Bildkonstakademin, 1 773 till Sibelius-Akademin och 2 374 till Teaterhögskolan.

Konstuniversitetet är den mest eftertraktade studieplatsen i Finland med hänsyn till antalet sökande, eftersom cirka 7 procent av de sökande blev antagna. De populäraste ansökningsmålen var utbildningsprogrammen för skådespelarkonst och bildkonst samt magisterprogrammet i arts management, society and creative entrepreneurship.

Antalet ansökningar från internationella sökande till Konstuniversitetet ökade med cirka en femtedel jämfört med året innan. Sammanlagt var andelen internationella sökande 35 % procent av alla sökande till Konstuniversitetet.

Antalet sökande och antagna studerande varierar från år till år, eftersom alla utbildningsprogram inte tar emot nya studerande varje år.

Läs nyheten i sin helhet på vår hemsida