”Kesän nuoret taiteilijat 2023” -seriens konserter kan ansökas senast söndagen den 19 mars 2023 kl. 24:00

Kesän nuoret taiteilijat -serien kommer att äga rum i augusti och september 2023. Konstnärer som tagit examen från Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet och som har fullgjort den konstnärliga prestation som ingår i deras magisterexamen under eller efter vårterminen 2021, kan ansöka om serien.

Sibelius-Akademin erbjuder de utvalda en uppträdandemöjlighet, som inkluderar en konsert på Musikhuset eller R-huset, ett produktionspaket och konsertmarknadsföring.

Serien Kesän nuoret taiteilijat genomförs med extern finansiering. Antalet konserter som beviljas beror på finansiering och kostnader för konserterna. Typiskt har 3-5 konserter beviljats.

Schemaläggning av konsertdatum görs efter att artisterna som valts ut för serien har valts ut. Prodekanus beslutar om omfattningen av de produktionstjänster som konserterna får. Ansökan ska göras via ansökningsblanketten senast söndagen den 19 mars 2023 vid midnatt.