Kandidat- och magisterstuderande: Kom ihåg att betala hälsovårdsavgiften senast 30.9.2023

Kom ihåg att betala höstterminens del av hälsovårdsavgiften till FPA senast 30.9.2023, om du inte redan har betalat den. Mera information här: https://www.kela.fi/web/sv/sa-har-betalar-du-halsovardsavgiften-for-hogskolestuderande

Du får ingen faktura utan du ska betala avgiften på eget initiativ. Närmare information om betalningsförfarandet i praktiken samt förfallodagar hittas på FPA:s webbsida. Avgiften kan betalas via e-tjänsten. Om du inte kan använda e-tjänsten till exempel på grund av att du inte har nätbankskoder från en finländsk bank, ska du betala hälsovårdsavgiften till FPA som kontoöverföring.

Hälsovårdsavgiften ska betalas även om du har en privat sjukförsäkring.

Undantagsvis behöver du inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för din sociala trygghet. Läs mer: Hur ska jag göra om jag omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien?