FPA informerar – Sommarstudier

Du kan också få studiestöd om du studerar under sommaren. Du kan få stöd för t.ex. föreläsningar, tenter, arbetspraktik och arbete med lärdomsprov.

Högskolestuderande beviljas studiestöd för sommaren i enlighet med ansökan. Studiestöd beviljas för den tid som du har angett i ansökan.

Notera att det studiestöd de får under sommarmånaderna dras av från stödmånaderna. De stödmånader som används under sommaren beaktas också då inkomster och studieframgång kontrolleras.

Så här ansöker du om studiestöd för sommaren

Ansök om stöd för sommarmånaderna i MittFPA.
(Välj Förmåner > Studiestöd > Meddela förändringar > Meddelande om ändringar gällande studiestödet > Jag meddelar någon annan förändring eller ansöker om tilläggsstöd > Ansökan om fortsatt stöd eller tilläggsstöd)

Du kan få studiestöd tidigast från början av den månad då ansökan inkom.

Om du inte kan studera under sommaren och inte har fått sommarjobb kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Mera information: https://www.kela.fi/studiestod-stodtid