För att förebygga infektioner är det viktigt att komma till campus endast när man är frisk

Konstuniversitetets rekommendationer om covid-19 som publicerades i början av hösten 2022 är fortfarande giltiga.

Det är viktigt att du bara kommer till campus och deltar i lektioner endast om du är frisk. Det bästa sättet att skydda sig mot coronavirus i Finland och utomlands är att ta de rekommenderade vaccinationerna mot coronavirus.

THL har publicerat instruktioner för de som kommer från och reser till Kina. Om dina studier eller arbete innebär att resa till eller ta emot gäster från Kina, läs instruktionerna för Kina. Alla coronavacciner som används i Finland skyddar väl mot allvarliga former av sjukdomen som kräver sjukhusvård.

Läs våra corona-riktlinjer på finska
Läs våra corona-riktlinjer på engelska