Du som studerar klassisk sång: Du kan provspela Vaccai- eller Marches-vokaliser redan innan din nivåprestationskonsert våren 2023

Det är möjligt för studerande att framföra Vaccai- eller Marches-vokaliser som ingår i D-, C- och B-nivåprestationen redan före själva konserten i ett separat tentamenstillfälle. Vokaliser kan fortfarande framföras även i samband med själva nivåkonserten.

Under vårterminen 2023 kommer två tentamenstillfällen att hållas:

9.3 kl. 14.00 N-221 (anmälan senast 16.2)

13.4 kl. 14.00 N-221 (registrering senast 30.3)

Anmäl dig till tentamen via e-post på hanna-leena.haapamaki@uniarts.fi

Registreringen måste innehålla följande information: studerandens namn och den nivå som ska genomföras

Konstuniversitetet har arrangerat en pianist för tillfället. Studeranden får en kort muntlig återkoppling på föreställningen. Tentamen bedöms som godkänd/underkänd.