Diskussionsmöte om de nya läroplanerna den 1 mars

Onsdag eftermiddag den 1 mars ordnas på Teaterhögskolans torg ett diskussions- och informationsmöte riktat till studerande om de nya läroplanerna. En inbjudan skickas till de studerande via email.

Arbetet med läroplanen fortsätter under våren och man strävar efter att godkänna de nya läroplanerna före slutet av terminen. Läroplansarbetet för doktorandutbildningen infaller läsåret 2023–2024.