Bildserien People on campus visar studerandenas vardag vid Konstuniversitetet

Seriens fotograf är Jonne Heinonen, fotokonstnär och magisterstuderande i Tid-rumkonst vid Bildkonstakademin. Heinonen besöker campusen Tölö och Sörnäs med kamera under några dagar under höst- och vårterminerna.

Målet med serien är att använda högkvalitativa bilder för att visa studenrandenas konstnärliga arbete och dagliga liv i en autentisk studiemiljö och för att presentera våra lokaler. Bilden kompletteras med en kort intervju med den studerande.

Om du är intresserad av att bli fotograferad eller vill fråga något om serien kan du kontakta Konstuniversitetets kommunikation: viestinta@uniarts.fi