Beröm en vän (”Kehu kaveria”)-kampanjen börjar igen!

Den populära kampanjen ”Kehu kaveria” kommer tillbaka igen för att muntra upp våren. I Konstuniversitetets ”Kehu kaveria”-kampanj lyfts de tack och exemplen som ges av studenter och personal fram, vilket har gjort dem glada eller haft en positiv inverkan på studie- och arbetsatmosfären.

Bekräftelser och exempel samlas in med hjälp av ett elektroniskt Surveypal-formulär. De publiceras anonymt, om inte den som rapporterar bekräftelsen eller exemplet önskar annat. Tacken berättas varannan fredag i Artsi, i universitetets campusbrev och på informationsskärmar. Kampanjen genomförs vid Konstuniversitetet på både finska och engelska. Tacket kan vara generellt, för hela personalen eller riktat till specifika personer. Kampanjen pågår ända tills 30.4.