Berätta vilken typ av Moodle-område som hjälper dig att lära dig bättre

Denna Moodle-undersökning riktar sig till alla högskolestudenter i huvudstadsregionen. Svaren kommer att användas som en resurs för att hjälpa högskolelärare i kommunikation och språk att utveckla sina Moodle-arbetsytor.

Länk till enkäten: https://forms.office.com/e/hc8XkDB6fU

Enkäten är anonym. Det tar 5–10 minuter att svara på frågorna.