Ansökningsprocessen för Teaterhögskolans dekanus fortskrider, offentlig utfrågning av toppsökande den 17 april 2023

Rekryteringsteamet har bjudit in följande sökande: Otso Huopaniemi och Mikko Kanninen.

Rekryteringsteamet bjuder in de främsta sökandena till en offentlig utfrågning måndagen den 17 april 2023 kl. 14.00 till 16.00 i Teaterhögskolans lokaler, Auditorium 1. Det är också möjligt att följa evenemanget på distans i Zoom.

I rekryteringsprocessen av dekanus för Teaterhögskolan finns en rekryteringsgrupp tillsatt av rektor, som tillsatts av rektor efter samråd med Teaterhögskolans styrelse. Rekryteringsteamets uppgift är att stödja rektorn i att fullgöra uppdraget och dess sammansättning är följande:

Rektor Kaarlo Hildén, ordförande

Vice rektor Jaana Erkkilä-Hill

Professor Jussi Valtonen

Universitetsadjunkt Riku Saastamoinen

Service- och personalchef Laura Jännes

Hanna Helavuori, extern expertledamot

Studentombud Toni Nikka

HR- och servicedirektör Riikka Mäki-Ontto, gruppsekreterare

Målet är att styrelsen ska utse Teaterhögskolans dekan på sitt majmöte. Mandatperioden för den nya dekanus börjar den 1 augusti 2023 eller enligt överenskommelse.

Urvalsprocessen följer rekryteringsprocessen för den högsta akademiska ledningen som bekräftats av Konstuniversitetets styrelse.

Mer information

Kaarlo Hildén, rektor för Konstuniversitetet, 040 710 4312

Riikka Mäki-Ontto, HR- och servicedirektör, 050 080 6161