Ansökan till KiViTa nätverkets språk- och kommunikationskurser pågår till den 13.2.

KiViTa erbjuder språk- och kommunikationskurser som är öppna för alla studenter vid högskolor i Helsingforsregionen. Kurserna ges huvudsakligen flexibelt genom distans- och nätundervisning.

Konstuniversitetet erbjuder följande kurser till KiViTas utbud på våren 2024. Våra egna studerande kan också ansöka till kurserna i Studieinfo:

British Drama in the 21st Century, 3 sp (anmäl dig senast 13.2.)

  • An integrated drama appreciation and English communication skills class that explores British drama in the 21st century through reading, writing, discussions and theatre visits. 

Lär dig finska genom sång, 2 sp (ansökningstiden ges ut snart)

  • På kursen aktiverar vi tal, lyssnande, uttal och ordförråd i det finska språket genom sång och musik. 

Kursutbudet för våren 2024 hittar du på KiViTas kursutbud-sida. Den pågående ansökningstiden slutar den 13.2. för de flesta kurserna. Du kan hitta instruktionerna för ansökan på KiViTas webbsida. Deltagarna väljs ut enligt principen först till kvarn.

Mera information: kielet@uniarts.fi