Ansök till onlinekursen Verbalization of Artist’s Creative Skills and Competence (på engelska)

Du har fortfarande tid att söka till onlinekursen om formulering av konstnärens kreativa kompetens på engelska (X-T11_2-3005 Verbalization of Artist’s Creative Skills and Competence, 1–2 sp).

Kursen genomförs självständigt i Moodle mellan 2 oktober och 31 december 2023. Kursen är gratis för deltagare och finansieras av Servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Läs mer om kursen i studiehandboken: https://opinto-opas.uniarts.fi/sv/kurs/X-T11_2/15602

Anmäl dig till kursen i Peppi senast den 27 september!

Mer information: tyoelama@uniarts.fi