Ansök om EDUFI-praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen 14-28.2.2023

Du kan ansöka om EDUFI-praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen om du studerar vid en högskola eller nyligen har avlagt din examen och uppfyller de allmänna ansökningskriterierna. Även forskarstuderander kan ansöka.

De som väljs till en praktikplats får stipendium av Utbildningsstyrelsen. Stipendier beviljas inte för praktikanter som har själv skaffat sin praktikplats.