Sibelius-Akademins stipendier

Sibelius-Akademins stödstiftelse beviljar stipendier för att främja studieframgången samt för studerande som tagit sin examen inom målsatt tid.

Sibelius-Akademins studerande beviljas stipendier i regel av Sibelius-Akademins stödstiftelse. Varje år är två offentliga ansökningar öppna, den allmänna stipendieansökan och ansökan av utexamineringsstipendiet.

Allmänt stipendium

Sibelius-Akademins stödstiftelse delar årligen ut stipendier till Sibelius-Akademins studerande för att främja studierna. Med stipendierna vill man stöda de studerande att utexamineras inom den målsatta tiden.

Ansökningen av det allmänna stipendiet är öppen cirka från slutet av oktober till slutet av januari och stipendierna delas ut på våren. Bara en närvarande examensstuderande kan få stipendiet. Stipendiet kan ansökas för till exempel mästar- och sommarkurser, tävlingsresor, seminariekostnader och instrumentvård.

Utexamineringsstipendium

Sibelius-Akademins stödstiftelses utexamineringsstipendier kan sökas av studerande vid Sibelius-Akademin som utexamineras inom målsatt tid.

De i universitetslagen fastställda målsatta utexamineringstiderna är:

  • Lång utbildning (kandidat 3 år + magister 2,5 år): 5,5 år 
  • Målsatt tid för kort utbildning (magister): musikmagister 2,5 år och konstmagister 2 år 

Ansökan öppnas i november och stängs i mitten av januari. Utexamineringsstipendiet betalas på våren.

Sibelius-Akademins dekan har fastställt att ett stipendium som stöder utexamineringen kan sökas åren 2022–2024. Den studerande har rätt till stipendiet om hen utexamineras inom målsatt tid före utgången av december respektive år. Stipendiets storlek kan variera från år till år, eftersom det är bundet till utvecklingen av marknadsvärdet på stiftelsens placeringar. Man strävar dock efter att hålla stipendiets storleksklass oförändrad.

Mer information

siba.apurahat@uniarts.fi