Partnerskolor för studentutbyte vid Teaterhögskolan

På listan hittar du utländska högskolor med vilka Teaterhögskolan har en överenskommelse om studentutbyte. 

Förnyande av avtal

Avtalen förnyas under läsåret 2022–2023. Det är möjligt att alla partnerskolor inte förlänger avtalet för nästa läsår. 

Det kan också vara möjligt att ingå ett nytt avtal, särskilt inom ramen för Erasmus+-programmet. Kontakta Teaterhögskolans planerare för internationella ärenden om du är intresserad av utbyte vid en högskola som inte finns på listan. 

En del av avtalen gäller alla program vid partnerskolan, andra endast vissa program. Utgångspunkten är att utbytesstuderande ska ha kunskaper i engelska, men vissa utbildningsprogram kan kräva kunskaper i till exempel svenska eller tyska. 

Många utbildningar är små, liksom vid Teaterhögskolan, och alla tar inte emot utbytesstuderande varje år eller varje termin. Det är alltså bra att redan på förhand fråga varje högskola om de kommer att ha en sökning nästa period och vilka av deras utbildningsprogram som tar emot ansökningar. 

Storbritannien

I och med brexit frigjorde sig Storbritannien också från Erasmus+-programmet och Teaterhögskolans utbytesavtal med Storbritannien gäller inte längre. Storbritannien har inlett ett eget utbytesprogram, Turing Scheme, som gör det möjligt att ingå nya avtal med brittiska skolor.

Utbytesdestinationer i Europa

Denmark

Danish National School of Performing Arts (DASPA)
Obs: All programmes

Iceland

Iceland University of the Arts
Obs: All programmes

Norway

Norwegian Theatre Academy, Høgskolen i Østfold
Obs: Acting BA, Scenography BA and MA, MA in Performance 

Academy of Theatre, Oslo National Academy of the Arts (KHiO)
Obs: All programmes

Kristiania University College (KUC), Department of Performing Arts
Obs: BA in dance, BA in acting, BA in music theatre 

Sweden

Stockholm University of the Arts
Obs: Theatre and dance – tbc 

Teaterhögskolan i Luleå, Luleå Tekniska Universitet
Obs: Acting BA

Teaterhögskolan i Malmö, Lunds Universitet
Obs: Acting BA – in Swedish only 

Academy of Music and Drama, University of Gothenburg
Obs: Acting BA – in Swedish only

Estonia

Estonian Academy of Music and Theatre
Obs: All programmes

University of Tartu, Viljandi Culture Academy
Obs: Acting

Estonian Academy of Arts EKA
Obs: Fine Art and Scenography

Latvian Academy of Culture
Obs: Only BA programmes 

Lithuanian Academy of Music and Theatre, Faculty of Theatre and Film
Obs: All programmes

Austria

University of Applied Arts Vienna
Obs: All programmes

Mozarteum University Salzburg
Obs: tbc

Université Libre de Bruxelles
Obs: MA in CDPR (French) 

Croatia

University of Zagreb, Academy of Dramatic Art
Obs: All programmes

Czech Republic 

Academy of Performing Arts in Prague, Theatre Faculty (DAMU)
Obs: All programmes

Janácek Academy of Music and Performing Arts, Brno (JAMU)
Obs: All programmes

France

École Supérieure des beaux-arts de Bordeaux
Obs: Fine Arts

Germany 

University of Performing Arts Ernst Busch
Obs: All programmes

Inter-University Centre for Dance (HZT), Universität der Künste Berlin
Obs: Dance and Choreography, Max. 1 student from Theatre Academy

Justus Liebig University Giessen
Obs: Applied Theatre Studies, BA and MA 

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt
Obs: MA in CDPR 

University of Kassel
Obs: Art and Economies 

Netherlands

Academy of Theatre and Dance, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Obs: SNDO Choreography, Expanded Contemporary Dance, possibly others

ArtEZ Institute of the Arts
Obs: Not specified 

HKU University of the Arts Utrecht, HKU Theatre
Obs: Not specified 

Poland

The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art
Obs: All programmes

Academy of Art in Szczecin
Obs: Media Arts

Spain

Institut del Teatre, Scool of Dramatic Art (Barcelona)
Obs: 4-year BA, acting, directing & playwriting, scenography 

RESAD – Real Escuela Superior de Arte Dramático (Madrid)
Obs: 4-year BA, acting, directing & playwriting, scenography 

Switzerland

Zurich University of the Arts (ZHdK) – SEMP programme, not Erasmus+
Obs: BA & MA in dance, BA & MA in Theatre 

Utbytesdestinationer utanför Europa

New Zealand

University of Auckland
Obs: Priority for Theatre Academy’s Dance Pedagogy students 

South Korea

Korea National University of Arts, School of Dance
Obs: School of Dance