Ergonomi i studierna

Tips för alla studerande att beakta ergonomin. För musikstuderande vid Sibelius-Akademin erbjuds skräddarsydda motionskurser och fysioterapikonsultation.

Beaktande av ergonomi i arbetet

Studierna kan innebära långa perioder av stillasittande eller konstnärligt arbete där regelbundna pauser, lämpliga arbetsredskap och användning av hjälpmedel kan minska den skadliga fysiska belastningen. 

Genom lämpliga val av utrustning och inställningar för din arbetspunkt efter dina egna behov kan du betydligt förbättra ergonomin vid datorarbete. Ergonomin kräver särskild uppmärksamhet vid distansstudier. Vänd dig vid behov till fysioterapeuten vid SHVS!  

Er­go­no­mi­stöd för stu­de­ran­den vid Si­be­li­us-Aka­de­min

Ergonomisk handledning i undervisningen

Som en del av undervisningen ordnas det även ergonomisk handledning på följande kurser:

På kurserna i gymnastik som är skräddarsydda för musikstuderande får du också handledning i hur du upprätthåller din studieförmåga och förmåga att öva. Ergonomin för musiker behandlas också på instrumentlärarens och fysioterapeutens gemensamma lektioner.

Om du har smärtor, domningar eller andra symtom som kräver förebyggande konsultation kan du ansöka om ett besök under handledning av en fysioterapeut som specialiserat sig på musikerns välbefinnande eller en VoiceWell-expert.

Fysioterapikonsultationer

Du kan ansöka om konsultation om du är studerande inom ungdoms- eller den grundläggande utbildningen eller utbytesstuderande på Sibelius-Akademins avdelning för klassisk musik eller i ämnesgruppen musikpedagogik, jazz, folkmusik, Global Music och musikteknologi.

Du har dock inte rätt till fysioterapikonsultationen om du under samma termin deltar i undervisning där fysioterapeuten är med och handleder (till exempel violinistkliniken).

Du kan beviljas 1–2 fysioterapibesök under ett läsår. Ett besök är 45 minuter långt.

Ansökan om konsultation

Före anhållan ska du diskutera med din instrumentlärare, eftersom du behöver få hens samtycke till blanketten. Det rekommenderas också att din lärare deltar i konsultationen så att man kan bedöma helhetssituationen och så att de anvisningar du får därmed är enhetliga.

Fysioterapikonsultationerna beviljas av lektor Susanna Metsistö. Du får informationen om beviljandet per e-post. Kontakta fysioterapeuten först när du har beviljats konsultation. Retroaktiva ansökningar godkänns inte.

Om du beviljas konsultation kan du komma överens med fysioterapeuten om när och hur konsultationen genomförs i praktiken.

Konsultationer beviljas för att utreda akuta störningar i funktionsförmågan. Beviljad konsultation ska användas så snart som möjligt eller senast under samma termin. Konsultationer som beviljats på hösten ska användas senast i slutet av januari och konsultationer som beviljats på våren senast i slutet av juni.

En del av fysioterapeuterna har mottagning på sitt eget verksamhetsställe. Du kan också boka en plats för mötet vid Sibelius-Akademin per e-post: siba.tilavaraus@uniarts.fi. I bokningen av lokaler ska man ange namnet på den fysioterapeut som bokningen görs med.

Fysioterapeuter specialiserade på ergonomi för musiker

Fysioterapeut Erja Kouri

Erja Kouri är fysioterapeut som är specialiserad på fysioterapi i stöd- och rörelseorganen. Hon är intresserad av att analysera rörelser och att röra sig, hitta en orsak bakom problemet, inte enbart att behandla symtomet. Erja använder sig av manuell behandling i sitt arbete, till exempel mobilisering och fasciabehandling, akupunktur, individuell träning och pilates. Erja har handlett i synnerhet violinister och deras ergonomi, uppvärmningar och återställande träning och även cellister, pianister, sångare och blåsare.

Ta kontakt: tfn 050-572 2333 erja@mefysiotiimi.fi, www.mefysiotiimi.fi 

Musikfysioterapeut Satu Palo

Musikfysioterapeut Satu Palo har arbetat som fysioterapeut i över 30 år och tillsammans med musiker sedan 2004. Till Satus specialkunnande hör kroppens optimala ställning, smärtor i nacke, övre extremitet, ryggrad och nervvävnad samt individuell handledning för övningar som stärker kroppen och att hitta en optimal ställning för musicerandet. Han har undervisat i ergonomi vid Sibelius-Akademin på violinist- och flöjtkliniken.

Ta kontakt: i första hand per e-post satu.palo@live.fi  (tfn 0400 799 564), www.auron.fi

Musikfysioterapeut Katarina Porander

Musikfysioterapeut Katarina Porander har över 25 års erfarenhet av att arbeta med musiker. Till Katarinas specialkunnande hör ergonomi för musiker, fysisk träning för musiker och rehabilitering av belastningsskador hos musiker. Katarina har verkat som fysioterapeut vid Nationaloperan, Helsingfors stadsorkester och Tapiola Sinfonietta sedan 1991.

Ta kontakt: tfn 045 671 2849, katapo@saunalahti.fi

Musikfysioterapeut Markku Riihinen

Markku Riihinen är musikfysioterapeut från Kuopio och har arbetat med fysiska problem hos musiker och förebyggande av dem i 30 år. Han är specialist i fysioterapi med fokus på stöd- och rörelseorganen och arbetsfysioterapeut. Markku är konsulterande fysioterapeut för Kuopio, Joensuu och Jyväskylä orkester samt undervisar i ergonomi för musiker vid flera läroanstalter.

Ta kontakt: markku.riihinen@iwn.fi, tfn 017 261 1615 (Fysioterapiapalvelu)

Osteopatisk behandling / VoiceWell

Kirsi Vaalio är osteopat, MuM, HoitavaHengitys HB(r)-handledare och VoiceWell-skötare. Hon har specialiserat sig på att behandla ljud- och andningsvägar och andningsvård. OsteoVoice, VoiceWell och Laryngeal Manual Treatment är behandlingar av ljud- och andningsvägar som även omfattar bett och fysiskt språk, behandling av spännings- och störningssituationer. I behandlingarna tillämpar Kirsi osteopatiska mjukdels- och fasciatekniker, mobilisering samt olika andningsrelaterade metoder och övningar.

Den studerandes självrisk för vården är 30 €.

Ta kontakt: 0400 433 629, kirsi.vaalio@gmail.com, www.kirsivaalio.fi

Tilläggsmaterial och övningar för att upprätthålla studieförmågan

På följande sidor hittar du information och övningar för att upprätthålla studieförmågan:

Mer information