Betalningslättnader från läsårsavgiften och Finlandsstipendier

Vem kan få en betalningslättnad från läsårsavgiften eller ett Finlandsstipendium.

I korthet

  • Om du är ny studerande får du 50 procent rabatt på läsårsavgiften som stipendium för det första studieåret (”betalningslättnader”).  
  • Läsårsavgiftsskyldiga magisterstuderande som inleder sina studier 2022–2024 kan få ett Finlandsstipendium för det första studieåret
  • Efter första studieåret kan utvalda studerande få betalningslättnader på basis av progress och framgång i studierna.
  • Du kan få betalningslättnader för den målsatta studietiden för examen.

Betalningslättnader från läsårsavgiften för det första studieåret

Inom ramen för Konstuniversitetets stipendiesystem kan avgiftsskyldiga studerande beviljas betalningslättnader från läsårsavgiften.

De betalningsskyldiga sökande ska ange på Studieinfo-ansökningsblanketten om de vill ansöka om Konstuniversitetets stipendium för att betala en del av läsårsavgiften om de blir antagna. Stipendierna beviljas för ett läsår / år i taget på basis av studerandes ansökningar.

De lättnader i läsårsavgifterna som beviljas ur stipendiesystemet för nya studerande är 50 procent för det första läsåret. Efter det första studieåret kan utvalda studerande få betalningslättnader på basis av progress och framgång i studierna.

Om stipendiet beviljas, meddelas detta personligen i samband med publiceringen av urvalsresultaten.

Studerande som är skyldiga att betala terminsavgift har i princip möjlighet att ansöka om stipendier för sin examen under den i universitetslagen fastställda målsatta studietiden för examen.

Läsårsavgiften ska betalas inom den utsatta tiden som fastställs årligen. Den sökandes ansökningsprocess för uppehållstillstånd kan påbörjas först när läsårsavgiften har betalats. Konstuniversitetet rekommenderar att läsårsavgiften betalas så snart som möjligt efter att den studerande fått information om antagningsresultatet. Läsårsavgiften måste vara betald för att studeranden ska kunna göra närvaroanmälan och studera och för att få uppehållstillstånd.

Finlandsstipendier för första studieåret i magisterstudier

Universitetet delar ut Finlandsstipendier till studerande som åren 2022–2024 inleder sina studier och är läsårsavgiftsskyldiga (studierätten träder i kraft tidigast 1.1.2022). Finlandsstipendiet täcker magisterstuderandens läsårsavgift för det första läsåret i sin helhet (100 %) och dessutom betalas till den studerande 5 000 euro på ett finländskt bankkonto när hen anlänt till Finland.

De som har fått Finlandsstipendium kan ansöka om betalningslättnader avsedda för alla läsårsavgiftsskyldiga efter det första studieåret.

Läs mera om Finland-stipendier för nya magisterstuderande genom att byta sidans språk till engelska.

Betalningslättnader från läsårsavgiften för de följande studieåren

Inom ramen för Konstuniversitetets stipendiesystem kan avgiftsskyldiga studerande beviljas betalningslättnader från läsårsavgiften.

Det är prorektorn som beviljar stipendierna. Stipendierna kan beviljas för högst ett år i gången. Stipendierna beviljas på basis av hur studierna framskrider och studieframgången. Du kan få stipendium för en målinriktad studietid för examen. Därefter kan du få stipendium endast om det finns goda skäl till att dina studier fördröjs.   

Ett typiskt stipendium är 50 procent rabatt på läsårsavgiften. Om dina studier har framskridit exceptionellt snabbt kan du beviljas 100 procent rabatt på läsårsavgiften. Det är den studerandes eget utbildningsprogram som ger stipendienämnden ett utlåtande om hur studierna framskrider.
Det är möjligt att stipendiet beviljas endast för en termin, även om du hade ansökt för hela året. Beslut om stipendier kan inte överklagas.  

Du kan lämna in stipendieansökan i mars. Magisterstuderande vid Bildkonstakademin lämnar in ansökan i oktober. Vi skickar närmare information till de studerande per e-post i god tid innan stipendieansökan inleds.   

Beskattning av stipendier

Läs mera om beskattning av stipendier och betalningslättnader genom att byta sidans språk till engelska. Du kan läsa mera även på skatteförvaltningens webbsida (på svenska).

Mer information

Kontaktinformation för sökande

Bildkonstakademins ansökningstjänster: kuva.ansokan@uniarts.fi

Sibelius-Akademins ansökningstjänster: siba.ansokan@uniarts.fi

Teaterhögskolans ansökningstjänster: teak.ansokan@uniarts.fi

Kontaktinformation för Konstuni-studerande och personal

tuitionfees@uniarts.fi