Att skydda hörseln

En gemensam beställning av hörselskydd görs en gång per år. Anmälningen till den gemensamma beställningen öppnas i augusti–september.

Alla nya studerande kan under det första studieåret få: 

  • antingen standardskydd som bekostas av universitetet (HIFI-proppar/proppar av granmodell) 
  • eller personliga, gjutna skydd till priset 130 € när beställningen görs som gemensam anskaffning i september-oktober (universitetet deltar i anskaffningskostnaden med en andel på 20 €). 

Gemensam beställning av hörselskydd för första årets studerande

Skydden beställs i september som gemensam anskaffning. Vi skickar information om beställningarna i nyhetsflödet på Studerandens uniarts-förstasida, i Tuudo och i veckobreven.  

Den 10.10.2023 kl. 09.00-16.00 anordnas ett evenemang i rum S3101 i Musiikkitalo där mätningar tas och ett avtryck av deras öron för skräddarsydda öronproppar har gjorts.

Beställningen av hörselskydd för andra än för första årets studerande

Andra än första årets studerande kan beställa gjutna hörselskydd till ett pris på 150 €. Priset är högre för dem än för första årets studerande, eftersom universitetet av kostnadsskäl endast har möjlighet att stöda anskaffningen av skydd för nya studerande. 

Universitetets program för hörselskydd

Ett program för hörselskydd har utarbetats för universitetet. I programmet beskriver vi slaget av den bullerexponering som uppstår i vår verksamhet och orsakerna till att exponeringsgränserna överskrids. I programmet fastställs också metoder för att minska exponeringen och tidtabellen för de åtgärder som krävs. I programmet för hörselskydd hittar du också praktiska anvisningar för att minska exponeringen för buller. 

Mer information