Anmälningstider för undervisning

Konstuniversitetets undervisningsutbud finns i Studiehandboken.

Anmälning till undervisning 2024-2025

Anmälning till undervisning sker i Peppi. Läs våra Peppi-instruktioner vid behov. Se anmälningstider nedan.

Sibelius-Akademin

 • 5.-22.4.2024 anmälning till studier under läsåret 2024-2025 
 • 14-28.8.2024 ytterligare anmälning till studier under läsåret 2024-2025 (nya sturedande och kurser med plats kvar)

Bildkonstakademin

 • 15.5-6.9.2024 anmälning till studier under höstterminen 2024 (anmälningstider kan ha kursspecifika undantag)
 • 15.11.2024-17.1.2025 anmälning till studier under vårterminen 2025 (anmälningstider kan ha kursspecifika undantag) 

Teaterhögskolan

 • 13.5-10.6.2024 anmälning till YOK-studier i augusti 2024
 • 15.5-23.8.2024 (ända till två veckor innan kursen i fråga börjar) anmälning till studier under höstterminen 2024
 • 1.-29.11. anmälning till studier under vårterminen 2025
 • Anmälning till Aalto Arts mobilitetsstudier för vårterminen i december och för höstterminen i juni (när anmälningstiderna är specificerade meddelas de separat till Teaks studerande)

Språk- och kommunikationstudier, arbetslivstudier samt Sound Art & Sonic Arts (SAMA)

 • 5.4-28.8.2024 anmälning till studier som börjar höstterminen 2024
 • 1.11-1.12.2024 anmälning till studier under vårterminen och sommaren 2025 
 • 7-13.1.2025 ytterligare anmälning till studier under vårterminen och sommaren 2025 

Mobilitetsstudier

 • De mobilitetsstudier som öppnas av akademierna registreras enligt anmälningstiderna för den akademi som anordnar undervisningen.

Öppna Universitetets studier

 • 3-19.4.2024 anmälning till studier under sommaren 2024 
 • 5-15.8.2024 anmälning till studier under höstterminen 2024 (undervisning som är integrerad i examensundervisningen)
 • 5-22.8.2024 anmälning till studier under höstterminen 2024 (undervisning i öppna universitetets egen regi)
 • 19.11-9.12.2024 anmälning till studier under vårterminen 2025 (undervisning som är integrerad i examensundervisningen)
 • 19.11-12.12.2024 anmälning till studier under vårterminen 2025 (undervisning i öppna universitetets egen regi)
 • 2-22.4.2025 anmälning till studier under sommaren 2025 

Mer information

Bildkonstakademin: kuva.opintotoimisto@uniarts.fi

Sibelius-Akademin: siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Teaterhögskolan: teak.opintoneuvonta@uniarts.fi