Projektstipendium

Sibelius-Akademiens stiftelse tilldelar stipendier för att främja Sibelius-Akademins studerandes och lärares strategiska projekt. Med stipendierna önskar stiftelsen öka påverkan och synligheten av Sibelius-Akademins verksamhet nationellt och internationellt.

Stipendieansökningar tas emot mellan den 6. maj 2024 och den 30. november 2024. Stipendiebeslut fattas tre gånger under ansökningsperioden, och finansiering beviljas tills medlen är slut. Ansökan görs i Aspicore-onlinetjänsten. Alla sökande meddelas om beslutet via e-post.

Vem kan ansöka om ett projektstipendium?

Närvarande Sibelius-Akademins examensstuderande (grundutbildning och doktorandutbildning), studerande inom ungdomsutbildningen och personal.

I första hand ansöker studerande om studentstipendiet, och endast i undantagsfall kan man ansöka om ett projektstipendium.

Projektstipendiet kan sökas exempelvis av en ämnesgrupp, men i så fall måste ansökan göras i samarbete med ämnesledaren. Om den sökande inte är en ämnesledare bör ett uttalande av ämnesledaren bifogas i ansökan där hen ger sitt stöd för projektet.

För vilket ändamål kan man ansöka om stipendiet?

Projektet måste öka påverkan av Sibelius Akademins verksamhet och gynna akademins undervisning, forskning eller konstnärliga verksamhet. Du kan ansöka om ett bidrag för nya strategiska satsningar, evenemang eller andra engångskostnader, vilka inkluderar till exempel avgifter, lokal- eller teknikkostnader, publiceringskostnader osv.

Projektstipendier har tidigare riktats mot exempelvis ämnesgruppernas signifikanta årsfester eller offentliga projekt, samarbetsprojekt med akademins internationella strategiska partner och konserter med samhällelig påverkan.

Besluten fattas efter dekanens bedömning. De regler som stiftelsernas fonder har också påverkar beslutsfattandet. Om du är osäker om ditt projekt ger ansökningsbehörighet, kan du kontakta stödstiftelsens ombudsman Anni Pokki.

Vad är skillnaden mellan projektstipendiet och studentstipendiet?

Projektstipendiet tilldelas främst för projekt som gynnar universitetet och gemenskapen, medan studentstipendiet främst tilldelas för projekt som gynnar individen (studentens personliga framsteg i studierna).

För vilka ändamål beviljas inga projektstipendier?

  • Universitetets grundverksamhet
  • Levnadskostnader
  • Köp av instrument eller utrustning (t.ex. en dator).
  • Forskningsprojekt
  • Studenters löner
  • Kontinuerlig eller återkommande verksamhet

För vilken period kan man ansöka om stipendiet?

Stipendiet kan ansökas om för projekt och initiativ som genomförs mellan den 31 maj 2024 och den 31 december 2025.

Deadline för att lämna in ansökningar är följande:

  • 31.5.2024
  • 30.9.2024
  • 30.11.2024

Beslut fattas ungefär två veckor efter varje ansökningsdeadline. Det går inte att ansöka bidrag retroaktivt.

Hur stort stipendium kan jag ansöka om?

Det finns ingen begränsning för beloppet. Som regel ligger de beviljade stipendierna mellan 1 000 och 5 000 euro men beroende på bedömningen kan även större bidrag beviljas.

Hur ansöker jag om stipendium?

Du kan ansöka om stipendiet i Aspicore-onlinetjänsten från och med den 6 maj 2024.

Mer information

Anni Pokki
Stödstiftelsens ombudsman
050 476 69 61
siba.apurahat@uniarts.fi