Layoutmall och abstrakt för Teaterhögskolans lärdomsprov

Ladda ner mallen till din dator. Du kan också anmäla dig till användarutbildningarna.

Vi rekommenderar att den skriftliga delen av lärdomsprovet för magisterexamen sparas i den elektroniska mallen för lärdomsprov vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Om du inte vill spara arbetet i mallen för lärdomsprovet kan du använda en form som är friare till sin grafiska utformning. 

Användning av mallen för lärdomsprovet i ett ordbehandlingsprogram

Mallen för lärdomsprovet är avsett att användas med de vanligaste ordbehandlingsprogrammen. Universitetet använder programmet OpenOffice, som du kan ladda ner gratis till din hemdator. 

Mer information om nedladdning av programvaran får du från universitetets IT-stöd: help@uniarts.fi, tfn 0294 47 2200. 

Handledning i användningen av mallen för lärdomsprovet 

Vi ordnar utbildning i användningen av mallen för lärdomsprovet via Teams. Anmäl dig till utbildningen senast kl. 15.00 föregående dag till Maarit Heikkinen på biblioteket: maarit.heikkinen@uniarts.fi. 

Tidpunkter för användarutbildningarna

Hösten 2022 

  • tisdag 4.10 kl. 17–18
  • tisdag 8.11 kl. 17–18 
  • tisdag 13.12 kl. 17–18 

Våren 2023

  • tisdag 17.1 kl. 17–18 
  • tisdag 14.2 kl. 17–18 
  • tisdag 7.3 kl. 17–18 
  • tisdag 4.4 kl. 17–18 
  • tisdag 25.4 kl. 17–18 

Abstrakt av lärdomsprovet

Nedan hittar du abstrakt av lärdomsprovet som läggs till det skriftliga lärdomsprovet om du använder ett friare format. Det ena abstraktet är för det finskspråkiga lärdomsprovet (pdf) och det andra är för det engelskspråkiga lärdomsprovet (doc).  

Ett engelskspråkigt abstrakt läggs till lärdomsprovet om du skriver det på engelska och samtidigt påvisar dina språkkunskaper i finska (modersmålet).  

Teaterhögskolans logotyp

Du kan ladda ner logotypen via intranätet Artsi.