Lagring och utlåning av Teaterhögskolans produktioner

Information om lagring av Teaterhögskolans produktioner och materiallån samt praxis i anslutning till dessa.

Vilka produktioner kan lagras?

Teaterhögskolans produktioner kan lagras för en viss tid i följande fall. Om lagringsmöjligheterna avtalas med tjänsterna för den konstnärliga verksamheten vid produktionsmötena och före nedmonteringen av produktionen.  

Produktion i kandidat- eller magisterskedet

  • Produktionen har i läroplanen (OPS) definierats som turnéproduktion eller till studieperioden hör föreställningar utanför Teaterhögskolan. 
  • Dessa produktionshelheter är läsåren 2020–2025: N3: Monologer/Nma: Lavat auki/Sma: Skärgårdsteatern/TT: TADaC    

 Annan produktion som ingår i läroplanen

Andra produktioner som ingår i läroplanen kan lagras om produktionen har en inbjudan att uppträda på en festival eller på någon annan plats innan produktionen monteras ned. Arbetsgruppen ska utarbeta en rider om helheten före nedmonteringen, där det finns information om vad som lagras.   

MA-produktion eller konstnärlig del inom Tutke

  • Arbetsgruppen ska ha en plan för genomförande av ett föreställningsbesök utanför Teaterhögskolan. 
  • Under Teaterhögskolans produktionsperiod ska arbetsgruppen presentera följande för tjänsterna för den konstnärliga verksamheten: 
    • en plan över programansökan för en teater, föreställningslokal, festival eller motsvarande, samt över finansieringen eller ansökan om sådan för besöket 
    • en rider över helheten och information om vad som behövs från Teaterhögskolan.    
  • Arbetsgruppen måste bekräfta besöket eller önska förlängd lagringstid inom 4 månader från nedmonteringen. Om besöket inte har avtalats inom utsatt tid, rivs produktionens scenografi, rekvisita och kostym och får användas av andra produktioner.  Lagringen pågår i högst ett år efter premiären.   

Teaterhögskolan lånar inte ut vapen, takkronor eller uppstoppade djur för besök. Det tekniska genomförandet av produktionen sker i regel alltid med besökplatsens utrustning. Om uppvärmningsövningar för en produktion vid Teaterhögskolan avtalas alltid från fall till fall. Teaterhögskolans personal kan delta i besöket, men om personalens deltagande och kostnader avtalas alltid separat.  

Utlåningsprinciper för produktioner som inte har lagrats och den studerande har utexaminerats

 Om lån av scenografi, rekvisita och kostymer avtalas alltid från fall till fall för besök som sker efter utexamineringen. Avdelningarna lånar endast ut samma scenografi, rekvisita och kostymer som tidigare användes i föreställningen. Om de är i användning av någon annan produktion eller i lagring, lånas inga ersättande saker ut. Den studerande kan kontakta respektive avdelning direkt gällande de nödvändiga lånen.   

Teaterhögskolan deltar inte i flyttnings-, material- eller lönekostnaderna för dessa besök och fungerar inte som insamlare av kostymer eller transportör av saker. Lånen ska lämnas tillbaka i underhållet skick.