Upplev och gör konst

Instruktioner hur du kan delta i den konstnärliga verksamheten som en del av studierna.

Evenemanger

Bekanta dig med studierelaterade och Konstuniversitetets gemensamma evenemanger.

Sibelius-Akademins produktioner

Information om konstnärlig verksamhet.

Teaterhögskolans produktioner