Tyst rum på Kokos

Det tysta rummet är avsett för studerande för att lugna ner sig, andas och koppla av.

Vad är rummet avsett för?

Rummet är avsett för studerandes privata och tysta vistelse. Lokalen kan också användas för att lugna ner sig, meditera eller be, och till lokalen är alla välkomna oberoende av religion, världsåskådning eller nationalitet. I lokalen finns inga emblem för något trossamfund. 

Syftet med lokalen är att lugna ner sig, det är inte meningen att man ska studera, sköta samtal, arbeta, sova eller hålla matpaus där. 

Var ligger det tysta rummet?

Det tysta rummet finns på femte våningen i Kokos i rum 506. Studerandena har tillgång till lokalen utan bokning. 

Universitetsprästens mottagning på tisdagar

Det tysta rummet fungerar som universitetsprästens mottagning på tisdagar kl. 13–18. Du kan boka tid till universitetsprästen för samtal. 

Med undantag av universitetsprästens mottagningstid är lokalen öppen för alla under Kokos öppettider. 

Kontaktperson

Universitetspräst Lisa Enckell 
WhatsApp eller textmeddelande: 050 5331563 
lisa.enckell@evl.fi